'Mesnevi Sohbetleri'nin Üçüncüsü Nevşehir Millet Kıraathanesi’nde Gerçekleştirildi

16 Nisan 2019 1751
'Mesnevi Sohbetleri'nin Üçüncüsü Nevşehir Millet Kıraathanesi’nde Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hamidreza Sohrabiabad tarafından Nevşehir Millet Kıraathanesi’nde Mesnevi Sohbetlerinin üçüncüsü gerçekleştirildi.

Etkinliğe Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ile üniversitemiz akademik personeli, lisansüstü öğrenciler ve Nevşehir’in tanınmış simaları katıldı.  Etkinlikte Sohrabiabad, Mesnevî’de “aşk” ve “müzik” kavramlarının ihtiva ettiği anlamları ele alarak; Hz. Mevlana için müziğin önemi, Ney ve Neyistan (Kamışlık) kavramlarını açıkladı. 

Sohrabiabad, devamında ise Mesnevî’de beyit yorumlamasına devam ederek, tasavvufu ikiye ayırdı. Tasavvufu Zâhidane’de müziğin çok az bulunduğunu tasavvufun başlangıç dönemi, Tasavvufi Aşıkâne’de ise müziğin çok yoğun olduğu tasavvuf dönemlerine dair bilgiler verdi. Sohbetin kalan kısmında ise katılımcıların soru ve yorumlarına yer verilerek etkinlik sonlandırıldı.