2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 2022 Özel Yetenek Sınavını 3. Yedek listeden Kazanan Adaylar (Erkek Kategorisi)

22 Eylül 2022 338
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 2022 Özel Yetenek Sınavını 3. Yedek listeden Kazanan Adaylar (Erkek Kategorisi)

ERKEK

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümünü 3. Yedek Listeden kazanan tüm adayların kayıt işlemlerini, 23 Eylül 2022 Cuma saat 17:00'a kadar tamamlamaları zorunludur. Bu tarihler arasında kayıtlarını yaptırmayan adayların yerine, sıradaki yedek adaydan başlamak üzere, yedekler listesindeki adayların kayıtları yapılacaktır. Kayıtlar Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde yapılacaktır.

Kayıtlar şahsen yapılacak olup, kayıt yaptıracak asil ve yedek adaylar mazeretlerini bildiren dilekçe ve noter onaylı vekalet ile ikinci bir şahıs tarafından kayıtlarını gerçekleştirebilirler. Posta yoluyla kayıt yapılmayacaktır.

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diploma ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin asılları ve fotokopileri (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine geçmez.) Kayıt tarihinde liseden mezun durumunda olmadığını belgeleyen adayların kayıtları geçici statüde yapılacak olup asıl kayıtları mezun olduklarına dair belgelerini 31 Aralık 2022 tarihine kadar Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına ibraz etmeleri halinde yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir.

Bölümümüze kayıt yaptıran adaylar, isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi alabileceklerdir. İngilizce hazırlık okumak isteyen adayların konuyla ilgili formu kayıt sırasında doldurması gerekmektedir.

Kayıt sırasında istenilen belgeler;

  • 1 adet Lise Diplomasının aslı veya noter onaylı aslı gibidir ve fotokopisi
  • 1 adet vesikalık fotoğraf
  • 1 adet Devlet Hastanesi veya Özel Hastanelerden alınan "Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde okumasında sakınca yoktur" ibareli tam teşekküllü sağlık raporu (Heyet Raporu). Bu raporun alınması belli bir süreyi kapsadığından adayların bu konuda dikkatli olmaları ve hastanelere başvuruda gecikmemeleri önemlidir. Heyet Raporunda en az 5 farklı hekim onayı ve imzası olması şarttır. Heyet raporunu kayıt tarihlerinde teslim edemeyen adaylar, şahsen kayıt sırasında heyet raporunu en geç 30 Eylül 2022 Cuma saat 17:00'a kadar teslim edeceklerine dair imzalı tahhütnameyi verdiklerinde kayıtları yapılacaktır.
   Heyet Raporu Taahhütname Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız.
   Kayıt Hakkından Feragat Edenlerin Dolduracağı Taahhütname Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız.