Mehmet Şükrü VELİOĞLU Özgeçmiş

Mehmet Şükrü VELİOĞLU Özgeçmiş
Mehmet Şükrü VELİOĞLU

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Genel Sekreter Yardımcısı

Mehmet Şükrü VELİOĞLU

Adı Soyadı

Mehmet Şükrü VELİOĞLU

Doğum Yeri ve Tarihi

BİNGÖL 1975

Lisans

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Yüksek Lisans

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü, Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı.

Kariyeri

1975 yılında Bingöl'de doğdu. Solhan / Bingöl ve Ankara'da çeşitli okul ve kurumlarda idarecilik ve öğretmenlik yaptıktan sonra 28.03.2017'den itibaren üniversitemizde görev yapmaktadır.