Senato

T.C.

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SENATOSU

SENATO ÜYELERİ
Prof. Dr. Semih AKTEKİN Rektör
Prof.Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Fatma KARİPCİN Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı (Rektör Yardımcısı Uhdesinde)
Prof. Dr. Ali MEYDAN Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Aslıhan KARATEPE Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Cesur PEHLEVAN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hacı Abdullah ŞENGÜL Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet ÖCAL İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Şule AYDIN Turizm Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Zülfikar DURMUŞ İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hakan Vahit ERKUTLU Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Şahlan ÖZTÜRK Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Lokman TANRIKULU Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V.
Dr. Öğr. Üyesi İlgar BAHARLU Hacı Bektaş Veli Arş ve Uyg. Enst. Müdürü
Prof.Dr. Şule AYDIN Turizm Araştırmaları Enstitüsü Müdür V.
Doç. Dr. Serap ÇOBAN Acıgöl Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Serdar Vural UYGUN Gülşehir MYO Müdür V.
Doç.Dr. Selçuk AKPINAR Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Duygu EREN Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz MYO Müdürü V.
Doç. Dr.  Üyesi Neşe ACAR Meslek Yüksekokulu Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Betül AYTEPE SERİNSU Avanos MYO Müdürü
Öğr. Gör. Dr. Kamuran ÖZDİL
Sağlık Hizmetleri MYO Müdür V.
Dr. Öğr. Üyesi Bengü AKSU ATAÇ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Aysel KEKİLLİOĞLU Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık MYO Müdür V.
Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÇİÇEK Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Öğr. Gör. Muhammet ÖZALP Kozaklı Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Prof. Dr. Zeliha LEBLEBİCİ Fen Edebiyat Fakültesi Temsilcisi
Prof.Dr. H. Mehmet SOYSALDI İlahiyat Fakültesi Temsilcisi
Doç. Dr. Ömer ÇOBAN Turizm Fakültesi Temsilcisi
Doç. Dr. Şükran GÜNGÖR TANÇ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Doç. Dr. İsmail DİNÇER Mühendislik Mimarlık Fakültesi Temsilcisi
Doç.Dr. Şeyma AKKAYA DEVİREN Eğitim Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Emre ÜSTÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Gamze MUZ Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Nihat ÇAVUŞOĞLU Genel Sekreter