Senato

T.C.

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SENATOSU

SENATO ÜYELERİ
Prof. Dr. Semih AKTEKİN Rektör
Prof.Dr. Hakan Vahit ERKUTLU Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Fatma KARİPCİN Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı (Rektör Yardımcısı Uhdesinde)
Prof. Dr. Ali MEYDAN Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Aslıhan KARATEPE Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Cesur PEHLEVAN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet ÖCAL İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Şule AYDIN Turizm Fakültesi Dekanı/Turizm Araştırmaları Enstitüsü Müdür V.
Prof. Dr. Zülfikar DURMUŞ İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hacı Abdullah ŞENGÜL Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Şahlan ÖZTÜRK Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Vedat AKTEPE Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi İlgar BAHARLU Hacı Bektaş Veli Arş ve Uyg. Enst. Müdürü
Doç. Dr. Serap ÇOBAN Acıgöl Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Ahmet TANÇ Gülşehir MYO Müdürü
Doç.Dr. Selçuk AKPINAR Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Aziz Gökhan ÖZKOÇ Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz MYO Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Neşe ACAR Meslek Yüksekokulu Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Betül AYTEPE SERİNSU Avanos MYO Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Hamza KURTKAPAN Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Bengü AKSU ATAÇ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Aysel KEKİLLİOĞLU Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık MYO Müdür V.
Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÇİÇEK Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Öğr. Gör. Muhammet ÖZALP Kozaklı Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Prof. Dr. Abdülkadir UZUNÖZ Eğitim Fakültesi Temsilcisi
Prof. Dr. Zeliha LEBLEBİCİ Fen Edebiyat Fakültesi Temsilcisi
Doç. Dr. Nilüfer ŞAHİN PERÇİN Turizm Fakültesi Temsilcisi
Doç. Dr. Şükran GÜNGÖR TANÇ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Doç. Dr. İsmail DİNÇER Mühendislik Mimarlık Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KILIÇARSLAN İlahiyat Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Emre ÜSTÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Gamze MUZ Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Fevzi CİNGÖZ
Öğrenci Konseyi Başkanı
Nihat ÇAVUŞOĞLU Genel Sekreter