Yönetim Kurulu

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM KURULU
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Semih AKTEKİN

Rektör

Prof.Dr. Hakan Vahit ERKUTLU

Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Fatma KARİPCİN

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı (Rektör Yardımcısı Uhdesinde)

Prof. Dr. Ali MEYDAN

Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Aslıhan KARATEPE

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Cesur PEHLEVAN

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mehmet ÖCAL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Şule AYDIN

Turizm Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Zülfikar DURMUŞ

İlahiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Hacı Abdullah ŞENGÜL Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hakan Vahit ERKUTLU Üye
Prof. Dr. Sezen AKSÖZ Üye
Prof. Dr. Zeliha LEBLEBİCİ Üye
Nihat ÇAVUŞOĞLU Genel Sekreter