Etik Kurulu

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
ETİK KURULU
ETİK KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Fatma KARİPCİN Başkan
Prof. Dr. Ali MEYDAN Üye
Prof. Dr. H. Abdullah ŞENGÜL Üye
Prof. Dr. Zülfikar DURMUŞ Üye
Prof. Dr. Cesur PEHLEVAN Üye
Prof. Dr. Şule AYDIN

Üye

Prof. Dr. Hakan Vahit ERKUTLU Üye
Prof. Dr. Nesimi AKTAŞ Üye

ETİK KURULU İLETİŞİM

Hukuk Müşavirliği

Leyla KARAGEDİK Dahili: 10064

Kenan ÜNAl Dahili: 10065

DÖKÜMANLAR

Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etik Kurulu

Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etik Kurulu Yönergesi için tıklayınız

Bilimsel Araştırmalar İş Akış Şeması için tıklayınız

Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etik Kurulu Başvuru Formları için tıklayınız

Etik İhlali Başvuruları İş Akış Şeması için tıklayınız

Etik İhlali Başvuruları Dilekçesi için tıklayınız

NOT: Formlar, sayfanın sadece bir yüzüne yazdırılarak çıktı alınmalı.

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi için tıklayınız

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar İş Akış Şeması için tıklayınız

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başvuru Formları için tıklayınız

NOT: Formlar, sayfanın sadece bir yüzüne yazdırılarak çıktı alınmalı.