Etik Kurulu

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
ETİK KURULU
ETİK KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Erdoğan ÇİÇEK Başkan
Prof. Dr. Ali MEYDAN Üye
Prof. Dr. Zülfikar DURMUŞ Üye
Prof. Dr. Cesur PEHLEVAN Üye
Prof. Dr. Şule AYDIN

Üye

Prof. Dr. Hakan Vahit ERKUTLU Üye
Prof. Dr. Nesimi AKTAŞ Üye

ETİK KURULU İLETİŞİM

Genel Sekreterlik 

Özlem ALTAN    Dahili:12012

Esra İNANÇ VURAL Dahili: 12018

DÖKÜMANLAR

Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etik Kurulu

Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etik Kurulu Yönergesi için tıklayınız

Bilimsel Araştırmalar İş Akış Şeması için tıklayınız

Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etik Kurulu Başvuru Formları için tıklayınız

Etik İhlali Başvuruları İş Akış Şeması için tıklayınız

Etik İhlali Başvuruları Dilekçesi için tıklayınız

NOT: Formlar, sayfanın sadece bir yüzüne yazdırılarak çıktı alınmalı.

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi için tıklayınız

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar İş Akış Şeması için tıklayınız

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başvuru Formları için tıklayınız

NOT: Formlar, sayfanın sadece bir yüzüne yazdırılarak çıktı alınmalı.