Etik Kurulu

Etik Kurulu
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
ETİK KURULU
ETİK KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Erdoğan ÇİÇEK

Rektör Yardımcısı (Başkan)

Prof. Dr. Fatma KARİPCİN

Rektör Yardımcısı (Üye)

Prof. Dr. Ertan ÖZENSEL

Rektör Yardımcısı (Üye)

Prof. Dr. Zülfikar DURMUŞ

İlahiyat Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Davut KILIÇ

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Nesimi AKTAŞ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Emir ERDEN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ali MEYDAN Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

ETİK KURULU İLETİŞİM

Genel Sekreterlik 

Bilal IŞIK             Dahili:12011
Özlem ALTAN    Dahili:12012

DÖKÜMANLAR

Etik Kurulu başvuru formu üst yazı için tıklayınız

Etik Kurul başvuru formu (Klinik Araştırmalar) için tıklayınız

Etik Kurul başvuru formu (Klinik Dışı Araştırmalar) için tıklayınız

Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi için tıklayınız