Rektörlük

Rektörlük
Rektörlük
Rektör Prof. Dr. Mazhar BAĞLI
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan ÇİÇEK 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma KARİPCİN
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertan ÖZENSEL