Rektörlük

Rektörlük
Rektör Prof. Dr. Semih AKTEKİN
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan ÇİÇEK 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma KARİPCİN
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertan ÖZENSEL