Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM KURULU
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Mazhar BAĞLI Rektör
Prof. Dr. Mazhar BAĞLI Eğitim Fakültesi Dekan Uhdesinde
Prof. Dr. Erdoğan ÇİÇEK

Rektör Yardımcısı/Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı (Rektör Yrd. Uhdesinde)

Prof. Dr. Fatma KARİPCİN

Rektör Yardımcısı /Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı (Rektör Yrd. Uhdesinde)

Prof. Dr. Ertan ÖZENSEL

Rektör Yardımcısı / Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Zülfikar DURMUŞ

İlahiyat Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Alper ASLAN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Şule AYDIN Turizm Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Nimet KARATAŞ Üye
Doç. Dr. Abdulkadir UZUNÖZ Genel Sekreter V. (Raportör)