Misyon-Vizyon

MİSYONUMUZ

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi; çağın gerektirdiği yetkinliklerle donatılmış, değişim ve gelişime açık, erdemli, girişimci ve paylaşımcı bireyler yetiştiren, nitelikli araştırmalar ve yenilikçi projeler hayata geçiren, paydaşlarla iş birliği halinde sürekli iyileşmeyi esas alarak bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan, uluslararası tanınırlığını sürekli artıran, Kapadokya Bölgesinin doğal ve kültürel mirasına sahip çıkarak yerel ve evrensel alandaki kimliğine değer katan bir yükseköğretim kurumudur.

VİZYONUMUZ

Yenilikçiliği ve girişimciliği önceleyen, evrensel standartlarda eğitim-öğretim faaliyetleri yürüten, sürdürdüğü nitelikli araştırmalarla bölgesel ve ulusal sorunlara çözüm üreterek toplumsal katkı rolünü geliştiren, doğal ve kültürel miras turizmi ihtisaslaşma konusunda uluslararası alanda model alınan bir üniversite olmak.

TEMEL DEĞERLER

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin misyon ve vizyonu aşağıda belirtilen değerler tarafından desteklenmektedir:  

  • Hoşgörü ve adalet

  • Bilimsellik ve akılcılık

  • Hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve toplumsal değerlere saygı

  • Çevreye duyarlılık

  • Doğal ve kültürel mirasa bağlılık

  • Kalite odaklı katılımcı yönetim anlayışı

  • Paydaşlarla iş birliği ve dayanışma

  • Topluma hizmet