12.04.2023 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yedek Aday Duyurusu (DUYURU 7)

29 Eylül 2023 959
12.04.2023 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yedek Aday Duyurusu (DUYURU 7)

12.04.2023 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yedek Aday Duyurusu (DUYURU 7)

 

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alım ilanımız 12 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete’de ve web sayfamızda yayımlanmıştır.

Adayların seçiminde “Sözleşmeli Personel Çalıştırılması İlişkin Esaslar” hükümlerince değerlendirme yapılmış olup nihai değerlendirme sonuçları 30 Mayıs 2023 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında yayımlanmıştır. Süresi içinde başvuru yapmayan ve hakkından feragat edenlerin yerine aşağıda bilgileri bulunan yedek aday sözleşme imzalamaya hak kazanmıştır.

 

-KGG 02 ilan kodlu Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın) alımı YEDEK ADAY değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

Yukarıda bilgileri bulunan adayın istenen belgeleri en geç 13 Ekim 2023 tarihi mesai bitimine kadar (17.30) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen elden teslim etmesi gerekmektedir. İstenen belgeleri süresinde teslim etmeyen aday hakkından vazgeçmiş sayılacak olup yerine sırası ile yedek aday davet edilecektir.

*Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

İSTENEN BELGELER:

  • Başvuru dilekçesi (Evrak tesliminde doldurulacaktır)
  • 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
  • Başvurularını posta yoluyla yapan adaylar (diploma, sertifika, kimlik, ehliyet, güvenlik kimlik kartı, SRC belgesi v.b.) belgelerin aslını başvuruya gelirken getirmeleri gerekmektedir.
  • 5188 sayılı Yasanın Uygulanmasına İlişkin Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Başlıklı Yönetmelik uyarınca güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu. (Sağlık Kurulu Raporu ilan yayımlanma tarihi olan 12.04.2023 tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir.)
  • SGK Hizmet Dökümü (e-devlet çıktısı karekodlu olması gerekmektedir.)
  • Resmi Hizmeti bulunan adayların bu hizmetlerini hangi statüde/kadroda ve tarihler arasında yaptıklarını gösterir kurum onaylı belgelerini tarafımıza sunmaları gerekmektedir.