NEVÜ ve Niş Üniversitesi İş Birliğinde “1. Uluslararası Öğretme, Öğrenme Ve Öğretmen Eğitimi Konferansı Düzenlendi

18 Kasım 2023 673
NEVÜ ve Niş Üniversitesi İş Birliğinde “1. Uluslararası Öğretme, Öğrenme Ve Öğretmen Eğitimi Konferansı Düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Sırbistan'ın Niş Üniversitesi Pedagoji Fakültesi ev sahipliğinde ve NEVÜ Eğitim Fakültesi eş yürütücülüğünde gerçekleştirilen “1. Uluslararası Öğretme, Öğrenme ve Öğretmen Eğitimi (TLTE) Konferansı”na davetli konuşmacı olarak katıldı.

Sırbistan'ın Niş Üniversitesi Pedagoji Fakültesi ev sahipliğinde ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Yunanistan'ın Selanik Aristotle Üniversitesi ile Slovenya'nın Primorska Üniversitesi Eğitim Fakültesi eş yürütücülüğünde 17-18 Kasım 2023 tarihlerinde “1. Uluslararası Öğretme, Öğrenme ve Öğretmen Eğitimi (TLTE) Konferansı” gerçekleştirildi.

Niş Üniversitesi Pedagoji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dragana Stanojević'in takdimleriyle konferansta davetli konuşmacı olarak konuşan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin,  NEVÜ’nün de paydaşı olduğu konferansın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, katılımcılara NEVÜ ve Türkiye üniversitelerinin eğitim-öğretim sistemi, uluslararası öğrencilere ve akademisyenlere sunulan imkanlara değindi.

Rektör Aktekin daha sonra “Öğretme ve Öğrenmenin Kalitesi (QTL) - Mevcut Durum ve Olasılıklar” temasına sahip olan konferansta "Türkiye'de Öğretmenlik için Genel Yetkinliklerin Değerlendirilmesi: Mesleki ve Kişisel Bir Bakış" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye'de öğretmen yeterlikleri üzerinde duran Aktekin, Türkiye'de öğretmenlerin yetiştirilmesi, geliştirilmesi, öğretmenlerin yeterlikleri ve atanmaları konusundaki uygulamaları ve bakış açılarını katılımcılara aktardı.

İki gün süren “1. Uluslararası Öğretme, Öğrenme ve Öğretmen Eğitimi” (Teaching, Learning and Teacher Education- Quality of Teaching and Learning (QTL) – Reality and Possibilities) konferansında: “Öğretim ve Öğrenim Kalitesinin Güvence Altına Alınması ve Artırılması”, “Öğrenme için Öğretim”, “Öğretme ve Öğrenme Kalitesi - Eğitimin Kalbindeki Öğrenciler; İyi Öğretmen ve Öğrenme Süreçleri”, “Öğretim ve Öğrenim Kalitesinin Artırılması İşlevinde Modern Teknolojiler” ve “Değişen Toplumsal Bağlamda Öğretme ve Öğrenmenin Kalitesi; Öğretme ve Öğrenmenin Kalitesi için Liderlik” temalarında toplam 57 bildirinin sunumu yapıldı.