Lojman Başvurusunda Güncelleme

17 Temmuz 2020 1089
Lojman Başvurusunda Güncelleme

LOJMAN BAŞVURUSUNDA GÜNCELLEME 

Kamu Konutları Yönetmeliği’nin 14. maddesinin 1. fıkrasına istinaden lojman başvuru listesi güncellenmesi için 1 Temmuz 2020-17 Temmuz 2020 tarihleri arasında akademik, idari personel ve 4/D’li Personellerinden lojman başvurusu alınmaktaydı. 11 Temmuz 2020 tarih ve 2754 sayılı karar ile Resmi gazetede yayınlanan 2946 sayılı kamu konutları kanunu 11. Maddesi gereğince karar verilen kamu konutları yönetmeliğine ekli “Sıra tahsisli konutların puanlama cetveli” başlıklı (4) sayılı cetvelin (a) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı cetvele (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (k) ve (l) bentleri eklenmiştir.”

“k) Yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğunu yetkili sağlık kurullarından alınan rapor ile belgelendiren engelli personel ile kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı her bir engelli aile ferdi (eş ve çocuk dahil) için (+40) puan,

l) Gaziler ile şehit yakınlarının (eş, çocuk, anne, baba ve kardeş) her biri için (+40) puan.”

Mevzuat değişikliğinden dolayı “Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi” değişmesi sebebiyle başvuruları etkileyeceğinden başvuru tarihleri güncellenerek son başvuru tarihi 24 Temmuz 2020 olarak değiştirilmiş olup; NEVÜ sistemde yer alan Lojman Başvurusu linkinden veya https://sistem.nevsehir.edu.tr/lojman’dan giriş yaparak oluşturacakları lojman başvuru formunu doldurup imzalı olarak görev yaptıkları birimlerine en geç 24 Temmuz 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Birimlerin kendilerine teslim edilen başvuru formlarını en geç 30 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 13.00’a kadar Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. (Birimler, EBYS’den üst yazı yazacak ve formların asıllarını göndereceklerdir.)

            Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                            Prof. Dr. Fatma KARİPCİN

                                                                                                                         Rektör Yardımcısı

Konut Tahsis Komisyonu Başkanı