2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı KYK Üniversite Burs Kontenjanları Duyurusu

06 Kasım 2020 4763
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı KYK Üniversite Burs Kontenjanları Duyurusu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün; Yükseköğretim öğrencilerine burs verilmesine ilişkin 5102 sayılı Kanun gereği burs verilmesi öngörülen öğrencilerin bildirilmesi için; Önlisans, Lisans eğitimini yapan öğrencilerden ihtiyaç sahiplerinin aşağıda yer alan Başvuru Formunu elektronik ortamda doldurarak 9 Kasım 2020 tarihi mesai bitimine kadar bağlı olduğu Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokuluna e-posta yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir.

A - Burs Verilmeyecek Öğrenciler (Burs Kredi Yönetmeliğinin 9. Maddesi)

1.Genel Müdürlüğümüzden öğrenim kredisi veya burs almış veya almakta olan öğrenciler,

2.5102 Sayılı Kanunun 2. maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

3.Burs isteğinde bulunduğu tarihte, okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

4.Yabancı uyruklu öğrenciler,

5.Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencileri,

6.Ek süre öğrenim gören öğrenciler,

7.Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler.

B - Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Başvuruların değerlendirilmesinde öğrenci ve ailesinin gelir durumu, öğrencinin başarı durumu ve sosyal durumu dikkate alınır.

-Şehit yakınları (şehit; evli ise çocukları, bekâr ise bekâr kardeşleri),

-Gaziler (gazi; evli ise çocukları, bekâr ise kendisi),

-Sağlık Kurulu Raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler,

-Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

-Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

-Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

-“Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre “Milli Sporcu Belgesi” almış yükseköğretim öğrencileri,

-2020-2021 öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca belirlenen her puan türünde (TYT hariç) ham puan bazında ilk 100’e giren öğrenciler,

 Gelir Durumunda Dikkate Alınacak Hususlar

 -Aile geliri olarak; maaş, konut, işyeri ve/veya arsa kaydı bulunanlar

-Adlarına kayıtlı motorlu aracı bulunanlar,

-Gerçek usulde, basit usulde mükellef olanlar ve şirket hissedarı olanlar,

 Başarı Durumunda Dikkate Alınacak Hususlar

-Öğrencinin başarı durumu olarak yükseköğrenime yerleştirilmede aldığı puan esas alınır.

-Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı puan türünde değerlendirme puanı esas alınır.

Sosyal Durumunda Dikkate Alınacak Hususlar

Öğrencinin sosyal durumunda, öğrencinin ailesinin ikametgâh adresinde veya ikametgâh adresinin dışında yükseköğrenim görmesi, yükseköğrenimde, ilköğrenimde ortaöğretimde öğrenim gören kardeş sayısı, anne ve babasının vefat etmiş olup olmaması, anne ve babasının boşanmış olup olmaması durumlarının değerlendirilmesi gerekmektedir.

Başvuru Formu İçin Tıklayınız 

Not:Başvuru formu elektronik ortamda doldurulacaktır.