Uluslararası İlişkiler Ofisine Akademik Personel Görevlendirme Duyurusu

12 Kasım 2020 712
Uluslararası İlişkiler Ofisine Akademik Personel Görevlendirme Duyurusu

Üniversitemizin Uluslararası İlişkiler Ofisinde; Uluslararası ilişkiler, kuruluşlar, değişim programları, projeler ve benzeri konularda çalışmalara katkıda bulunmaları amacıyla 2547 sayılı kanunun 13/b-4 maddesine göre akademik personel görevlendirilmesi düşünülmektedir. Asli görevlerini aksatmadan haftada asgari 4 saat, azami 16 saat kısmi zamanlı olarak Uluslararası İlişkiler Ofisinde görev almak isteyen tüm branşlardan öğretim elemanlarının adı, soyadı, görev unvanı, çalışmak istedikleri alan/konular vb. hususları içeren bilgilerin 20 Kasım 2020, saat 17.00'ye kadar Personel Daire Başkanlığına bildirmeleri rica olunur.