NEVÜ İlahiyat Fakültesi “UMDE Dini Tetkikler Dergisi”nin 2. Sayısı Yayınlandı

23 Ocak 2021 476
NEVÜ İlahiyat Fakültesi “UMDE Dini Tetkikler Dergisi”nin 2. Sayısı Yayınlandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından çıkarılan “UMDE Dini Tetkikler Dergisi”nin ikinci sayısı yayınlandı.  

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İlahiyat Fakültesi çıkardığı UMDE Dini Tetkikler Dergisi ile, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) özgün araştırma makalesi, çeviri, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamakta. 

UMDE Dini Tetkikler Dergisi’ne gönderilen makaleler arasında değerlendirme için uygun bulunanlar, çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulmakta ve tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilmekte.

Yayın dili Türkçe, İngilizce ve Arapça olan UMDE Dini Tetkikler Dergisi, ROAD, Zenodo, Eurasian Scientific Journal Index,  İSAM,  ASOS Indeks,  Academic Resource Index, Bielefeld Academic Search Engine veri tabanlarında taranmakta.

Yılda 2 sayı (30 Temmuz – 30 Aralık) şeklinde yayınlanmakta olan UMDE Dini Tetkikler Dergisi için makale kabul tarihleri; 30 Temmuz tarihli sayı için 31 Aralık - 15 Temmuz ve 30 Aralık tarihli sayı için ise 31 Temmuz - 15 Aralık’tır.  

UMDE Dini Tetkikler Dergisinin 2. sayısına aşağıdaki linkten açık erişim sağlanabilir.

UMDE Dini Tetkikler Dergisi linki: https://dergipark.org.tr/en/pub/umde