NEVÜ Proje Destek Ofisi Faaliyetlerine Devam Ediyor

05 Şubat 2024 612
NEVÜ Proje Destek Ofisi Faaliyetlerine Devam Ediyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğü tarafından, üniversitede proje kültürünü geliştirerek öğretim elemanlarını ve öğrencileri proje hazırlamaya ve sunmaya teşvik etmek, uygulama aşamalarında kendilerine teknik destek vermek amacıyla kurulan “Proje Destek Ofisi”, Kapadokya Teknopark Binası’nda yer alan ofisinde faaliyetlerine devam ediyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin Proje Destek Ofisi’nin bugüne kadar üniversitenin bilimsel araştırma politikaları, stratejileri ve tematik alan öncelikleri doğrultusunda kapasitesini geliştirerek, araştırma ve geliştirmeye yönelik projeleri çeşitlendirmekle birlikte desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Rektör Aktekin “Stratejik amaçlarımız doğrultusunda üniversitemizde proje kültürünü geliştirerek öğretim elemanlarımızı ve öğrencilerimizi proje hazırlamaya ve sunmaya teşvik etmek için üniversitemiz bünyesinde 2021 yılında ‘Proje Destek Ofisi’ni kurduk. Proje Destek Ofisimiz ulusal ve uluslararası projelerde akademik personele destek sağlamakla birlikte, proje teklif çağrıları hakkında birimleri ve araştırmacıları bilgilendirerek ve teşvik ederek ihtiyaç duyulan eğitimlerin organizasyonunu sağlayıp, iş birliği yaparak projelerin hazırlanmasında koordinasyon ve danışmanlık hizmeti vermekte. Proje Destek Ofisimiz ayrıca, ikili iş birliklerimiz kapsamında başka kurum ve kuruluşlarca yapılan proje ve ortak çalışma önerilerini değerlendirerek ortak çalışma gruplarının oluşturulmasına da öncülük etmekte. Böylelikle üniversitemizin proje faaliyetlerinin nitelik ve nicelik yönünden arttırılmasını sağlamakla birlikte iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla seminer, panel ve benzeri etkinlikleri 2021 yılından beri düzenlemekte.

Üniversitemiz Proje Destek Ofisi ulusal destekler olarak da TÜBİTAK Destekleri, Bakanlık Fonları, Kalkınma Ajansları, uluslararası destekler olarak ise Ufuk2020, Cost Actions, Çin Ulusal Doğal Bilimler Vakfı, Eureka, TÜBİTAK İkili İşbirliği ve TÜBİTAK Çoklu İşbirliği destekleri gibi uluslararası paydaşlar ile yapılacak projelere de danışmanlık hizmeti sunmakta. Ofisimiz bu kapsamlarda ve özellikle proje çağrı dönemlerinde başvuruya açılan projelere dair de proje hazırlama eğitimleri gerçekleştirmekte” diye konuştu.

NEVÜ’nün Araştırma – Geliştirme (Ar-Ge) proje sayısını arttırmak amacıyla kurulan ve ulusal-uluslararası kaynaklarca da desteklenen Proje Destek Ofisi Koordinatörlüğü görevini NEVÜ Rektör Danışmanı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seydi Battal Gazi Karakoç, Koordinatör Yardımcılığı görevlerini ise  Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Akpınar ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zahide Bayer Öztürk yürütüyor.