Yönerge, Yönetmelikler ve Politikalar

02.01.2021 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
04.01.2021 Sürekli Eğt.Uyg. ve Arş.Mrk.  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
31.12.2020 Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğü Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğü Yönergesi
07.01.2021 Proje Destek Ofisi  Yönergesi                 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Proje Destek Ofisi Yönergesi
21.12.2020   Sağlık Kültür ve Spor Dai.Bşk. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ticari Reklam, İlan, Afiş, Stant ve Tanıtım Araçları Kullanımına İlişkin Uygulama Yönergesi
10.12.2020 Uluslararası İlişkiler Ofisi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Yönergesi
31.12.2020 Genel Sekreterlik Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosu ve Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
21.12.2020 Kütüphane ve Dökümantasyon Dai.Bşk. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yazma ve Nadir Basma Eserlerden Ücretsiz Faydalanma Yönergesi
21.12.2020 Engelsiz Üniversite Birimi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi Yönergesi
07.12.2020 Eğitimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
10.12.2020   Avrupa Kredi Transfer Sistemi (Akts/Ects) Koordinatörlüğü Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avrupa Kredi Transfer Sistemi (Akts/Ects) Uygulama Yönergesi