NEVÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü (BES) 45 Öğrenci Alacak

23 Temmuz 2019 2061
NEVÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü (BES) 45 Öğrenci Alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü (BES) özel yetenek sınavı ile 45 öğrenci alacak.

NEVÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü (BES), 2019-2020 Eğitim –Öğretim Yılı öğrenci alımları için başvuru koşullarını açıkladı. Buna göre;  liselerin spor alan-kol bölümlerinden mezun olan adaylardan ve milli sporculardan TYT puanından en az 180 puan alan, liselerin diğer alan-kol bölümlerinden mezun olan adaylardan TYT puanından 200 puan alan öğrenciler ile birlikte,  engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” (engel seviyesi %25-50 arasında olmalıdır) ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilecek. 

Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle gerçekli olup, söz konusu belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu"  ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları alınacak.

Ön Kayıt ve Sınav Tarihleri

29-30 Temmuz 2019 tarihlerinde NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi Spor Merkezine gelerek başvuruda bulunacak aday öğrenciler, 31 Temmuz – 01 Ağustos 2019 tarihleri arasında da NEVÜ Spor Merkezinde özel yetenek sınavına girecek.

Özel Yetenek Sınavı ile 45 Öğrenci Alınacak

NEVÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ön kayıtların ardından düzenleyeceği özel yetenek sınavı sonuçlarına göre 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı için milli sporcu kontenjanıyla 4 olimpik, 2 olimpik olmayan, diğer adaylarda 15 kadın, 15 erkek, 5 yabancı uyruklu, engelli adaylarda ise 2’si bayan 2’si erkek olmak üzere toplam 45 öğrenci alacak.

Özel Yetenek Sınavı Bilgilendirme Kılavuzuna Ulaşılabilecek Web Siteleri:

http://www.nevsehir.edu.tr

https://egitim.nevsehir.edu.tr

https://bes.nevsehir.edu.tr