Lojman Duyurusu

07 Haziran 2018 1789
Lojman Duyurusu

Nevşehir ili 15 Temmuz Mahallesi 159. Sokakta bulunan Nevşehir Valiliğine tahsisli boşaltılan konutlardan C Blok 2 nolu, D Blok 3 nolu ve E Blok 1 nolu daireler; Kamu Konutları Yönetmeliğinin 9. maddesi uyarınca, İçişleri Daire Müdürlükleri personelinin talebi halinde boşaltılmak kaydı ile şartlı olarak, Yönetmeliğe ekli (4) sayılı puanlama cetveli esas alınarak, Nevşehir Valiliğince hak sahiplerine tahsis edilecek olup, konut talebinde bulunacak Üniversitemiz personelinin aşağıdaki linkte yer alan Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi’ni doldururarak görev yaptıkları birimleri aracılığı ile 11.06.2018 günü mesai bitimine kadar Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ileteceklerdir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

                                                                                                             

                                                                                                                   

                                                                                                                                                 Prof. Dr. Erdoğan ÇİÇEK 

Rektör Yardımcısı

 Konut Tahsis Komisyonu Başkanı

 

Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi için tıklayınız.