İlahiyat Fakültesinden Umde Dini Tetkikler Dergisi

09 Ocak 2019 592
İlahiyat Fakültesinden Umde Dini Tetkikler Dergisi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İlahiyat Fakültesinin yeni dergisi “Umde Dini Tetkikler Dergisi” birinci sayısıyla yayın hayatına başladı.

“Umde Dini Tetkikler Dergisi”nde, genelde dini araştırmalar özelde İslami ilimler alanında hazırlanan akademik çalışmaları yayımlanmakta olup, dergi yılda 2 sayı (31 Temmuz – 31 Aralık) yayımlayan hakemli bir dergidir.

Umde Dini tetkikler Dergisi’ne gönderilen makaleler arasında değerlendirme için uygun bulunanlar, ilgili alanda en az iki hakeme gönderilir ve hakemlerin isimleri gizli tutulur. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı, üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya yayın kurulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir. 

Umde Dini tetkikler Dergisi’ne gönderilen makaleler, Türkçe ve İngilizce başlık, öz (en az 150, en fazla 250 kelime), anahtar kelimeler (en az 5 kavram) ve isnad atıf stilinde hazırlanan kaynakça içerir.

Umde Dini Tetkikler Dergisi, yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir.