Lojman Duyurusu

30 May 2019 962
Lojman Duyurusu

Nevşehir ili 15 Temmuz Mahallesi’nde bulunan Üniversitemize tahsisli boş bulunan konutlardan B Blok 9 nolu daire hak sahiplerine tahsis edilecek olup, konut talebinde bulunacak Üniversitemiz personelinin aşağıdaki linkte yer alan Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi’ni doldururarak görev yaptıkları birimleri aracılığı ile 14.06.2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına iletmeleri gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                      Prof. Dr. Erdoğan ÇİÇEK

                                                                                                                                 Rektör Yardımcısı

 Konut Tahsis Komisyonu Başkanı

Konut Tahsis Talep Beyannamesine erişmek için tıklayınız.