Alevi Bektaşi Kültürü Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Kesin Değerlendirme Sonuçları

04 Aralık 2019 1480
Alevi Bektaşi Kültürü Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Kesin Değerlendirme Sonuçları

ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KESİN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Not: Değerlendirme Ales puanının %50'si, Diploma Notu'nun % 20'si, Yabancı Dil Notu'nun % 10'u ve Mülakat Notunun % 20'si seklinde yapılmıştır. Mülakat sınavına girmeyen adaylar veya 50 puan altında alan adaylar ile toplam başarı notu 50'nin altında kalan adaylar "BAŞARISIZ" olarak değerlendirilmiştir.

KESİN KAYIT TAKVİMİ VE KESİN KAYITLARDA İSTENİLECEK BELGELER

Kesin Kayıtlar 29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.*

*Kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan aday kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır. Yerine yedek adayın kaydı yapılır.

Kesin Kayıtlarda istenilecek belgeler:

  1. Kesin Kayıt Başvuru Formu  (Enstitüden alınacaktır.),

  2. Ön kayıt Formu (Ön Kayıt Yapıldıktan Sonra Sistem Üzerinden Alınacak),

  3. Yüksek Lisans Programı için Lisans (Diploma, Mezuniyet) Belgesinin Aslı veya onaylı örneği, Doktora Programı için Lisans ve Yüksek Lisans (Diploma,Mezuniyet) Belgesinin Aslı veya onaylı örneği.

  4. Transkript (Not Durum Belgesi) aslı veya Onaylı Örneği,

  5. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi veya Bilgisayar Çıktısı,

  6. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya Bilgisayar Çıktısı,

  7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı),

  8. (4) Adet Vesikalık Fotoğraf,

  9. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi,