2019 YKS Ek Yerleştirme ile Üniversitemize Yerleşen Adayların Kayıtlarına İlişkin Duyuru

19 Eylül 2019 1970
2019 YKS Ek Yerleştirme ile Üniversitemize Yerleşen Adayların Kayıtlarına İlişkin Duyuru

2019 YKS Ek Yerleştirme ile Üniversitemize Yerleşen Adayların Kayıtlarına İlişkin Duyuru

Üniversitemize yerleşen adaylardan aşağıda yazılı olan programları kazananlar hariç kayıtlarını 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden erişilen e-Devlet anakapısı üzerinden, şahsen gelmelerine gerek kalmadan ve belge getirmeden  yapabileceklerdir. e-Devlet üzerinden kayıt yapabilmek için gerekli olan şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimlik ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

Süresi içinde (23-25 Eylül 2019) e-Devlet üzerinden kayıt yapmayan adayların kayıt yapabilmeleri  için yerleştikleri akademik birimde 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında şahsen veya kanuni temsilcileri (noter onaylı vekaletname) aracılığı ile yanlarında Lise diplomaları ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 

Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu' na yerleşen ve  e-Devlet üzerinden kaydını yapmayan adayların kayıtları Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında 23-27 Eylül 2019 tarihinde Lise diploması ile yapılacaktır.

Şahsen kayıt yapılması zorunlu olan programlar:

Avanos Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı

 • Kayıt tarihi : 23-27 Eylül 2019
 • Kayıt yeri : Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Meslek Yüksekokulu
 • İstenen belgeler : 
  • Tam teşekküllü resmi bir hastaneden "Özel Güvenlik Görevlisi Olur, bu mesleği yapmak için fiziksel ve ruhsal engeli bulunmamaktadır" ibareli ve Boy şartını gösteren (erkek adayların 1.70 m’den, kız adayların 1.63 m’den kısa olmaması gerekir) heyet raporu
  • Adli makamlardan alınacak adli sicil kaydı belgesi
  • Lise diploması

Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Programı

 • Kayıt tarihi : 23-27 Eylül 2019
 • Kayıt yeri : Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi
 • İstenen belgeler : 
  • Tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen “Hemşire Olur” ibareli heyet raporu
  • Lise diploması

Kayıtlarla ilgili notlar :

 • Şahsen kayıtlarda adayların lise diplomalarının asıllarını getirmeleri gerekmektedir.
 • Liseden mezun olabilmek için Bütünleme veya tek ders sınavına girecek olan adayların geçici kayıtları yapılacak olup, 31 Aralık 2019 tarihine kadar lise diplomalarını ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar lise diplomasını getirmeyenlerin kayıtları silinecektir.
 • Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında, önlisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
 • Başka bir örgün programda kayıtlı olmayan birinci öğretim öğrencileri herhangi bir ücret yatırmayacaktır. İkinci öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, öğrenim ücretlerini ders kayıtları sırasında 23-27 Eylül 2019  tarihleri arasında, ZİRAAT BANKASI şubelerinden öğrenci numaralarını veya T.C. Kimlik numaralarını kullanarak yatıracaklar.
 • Kayıt işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler (hazırlık sınıfı dahil) ders kayıtlarını 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında https://ubs.nevsehir.edu.tr/ adresinden yapacaktır. Öğrenci numaranızı öğrenci bilgi sistemindeki Öğrenci No Sorgula kısmından öğrenebilirsiniz. (DİKKAT: Henüz yerleşen öğrencilerimiz bilgileri YÖK tarafından tarafımıza ulaştırılmamıştır. Öğrenci numaranızı bilgiler tarafımıza ulaşıp sisteme yüklendikten sonra öğrenebileceksiniz.) Sisteme ilk girişte şifreniz TC Kimlik numaranız olarak belirlenir. 
 • Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir. ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.
 • Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar 2019-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.
 • Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler 23-27 Eylül 2019 Tarihleri arasında Üniversitemize şahsen başvurarak da kayıtlarını yaptırabileceklerdir.