Balıkçılık Kulübü'nün Olağan Genel Kurul Toplantısı

09 Ekim 2019 478
Balıkçılık Kulübü'nün Olağan Genel Kurul Toplantısı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Balıkçılık Kulübümüzün olağan genel kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 23/10/2019 Çarşamba günü saat 15:30’da Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 3. Katta bulunan konferans salonunda yapılacaktır. Olağan genel kurul toplantısı için gerekli çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı 30/10/2019 Çarşamba günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Kulübümüz tüm üyelerinin genel kurul toplantısına katılmaları gerekmektedir.

Ömer ÇALIK
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM MADDELERİ:
1-Açılış ve yoklama
2-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
3-Divan Teşekkülünün oluşturulması ve yetki verilmesi
4-Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
5-Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
6-Dilek ve temenniler,
7-Kapanış,

Kulüp hakkında detaylı bilgi için https://balikcilik.nevsehir.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.