15 Temmuz Mah. (Yerleşke Dışında) Lojman Duyurusu

04 Aralık 2019 1370
15 Temmuz Mah. (Yerleşke Dışında) Lojman Duyurusu

Nevşehir ili 15 Temmuz Mahallesi’nde bulunan (Üniversite Yerleşkesi dışında) Üniversitemize tahsisli boş bulunan konutlardan B Blok 9 nolu daire hak sahiplerine tahsis edilecek olup, konut talebinde bulunacak Üniversitemiz personeli (4/d sürekli işçi personeli başvuruda bulunabilecektir) aşağıdaki linkte yer alan Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi’ni doldururarak görev yaptıkları birimleri aracılığı ile 16.12.2019 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar başvuruda bulunabilecektir. Birimlerin lojman başvurularını üst yazı ile Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına 17.12.2019 Salı günü saat 13.00’a kadar iletmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde gelmeyen lojman başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Prof. Dr. Erdoğan ÇİÇEK

Rektör Yardımcısı

Konut Tahsis Komisyonu Başkanı

Konut Tahsis Talep Beyannamesine erişmek için tıklayınız.