SHMYO Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrenciler İçin 1. ve 2. Ek Sınav Duyurusu

16 Ocak 2020 769
SHMYO Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrenciler İçin 1. ve 2. Ek Sınav Duyurusu

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONUNDA VERİLEN EK SINAV HAKKI

1. 6569 Sayılı Kanun ile 2547 sayılı kanunda yapılan değişiklikle öğrenciler, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Azami süre sonunda başarısız olan öğrencilere 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü maddenin (c) bendi kapsamında verilecek ek süre sınavlarıyla ilgili olarak; “Azami süreler sonunda mezun olabilmek için gereken derslerden hiç almadığı ve devam şartını yerine getirmediği ders sayısı toplam en fazla 5 olan son sınıf öğrencilerine, devam şartını sağlayıp başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir” hükmü gereğince öğrencilere 2 (iki) ek sınav hakkı verilmiştir.

2. Sınavlara Son Başvuru Tarihi: 23 Ocak 2020 Perşembe günü mesai saati bitimine kadardır.

3. Bu sınavlara katılmak isteyen öğrenciler aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilecekleri başvuru dilekçesini ıslak imzalı olmak şartıyla son başvuru tarihinden önce okulumuzun öğrenci işleri birimine elden teslim ederek veya posta/kargo yoluyla göndererek (kargodaki gecikmelerden başvuru sahibi sorumlu olacaktır) başvurularını yapabilirler.

4. Aynı durumda olup, hiç almadıkları ve devamsızlık sebebiyle başarısız oldukları ders sayısı 6 ve daha fazla olan öğrencilerin kayıtları silindiğinden ek sınav hakkı bulunmamaktadır.

Ek sınav başvuru formu için tıklayınız.
Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Azami Öğrenim Süresi Sonunda Verilen Ek Sınav Hakkı ve Süreler ile İlgili Usul ve Esaslar için tıklayınız.
2547 Sayılı Kanun için tıklayınız.
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvim İçin Tıklayınız.

Ek sınav tarihleri : 1. Ek sınav: 27 Ocak 2020    2. Ek sınav: 30 Ocak 2020

Sınav tarihleri 24 Ocak 2020 tarihinde açıklanacaktır.