NEVSEM’den Eğitim/Geliştirme Faaliyetleri

13 Şubat 2020 1208
NEVSEM’den Eğitim/Geliştirme Faaliyetleri

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVSEM), yeni dönemde farklı konularda eğitimler düzenlemeye devam ediyor.  Temel amaçlarının, 21. Yy’da özel sektörün ve kamunun ihtiyaç duyduğu yetkinliklerin ve becerilerin geliştirimesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi olduğunu belirten NEVSEM yönetimi, eğitim/geliştirme faaliyetlerine Şubat ayı içerisinde “Bilinçli aile, bilinçli internet kullanımı” etkinliği ile başlıyor. NEVSEM’in Şubat ve Mart ayı eğitim planı çerçevesinde kayıtlarını almaya başladığı diğer eğitimler/kurslar ve tarihler ise şu şekilde:

  • 22 Şubat 2020 Temel İletişim ve Empati Geliştirme (1 gün, Toplam 6 Saat)
  • 7-8 Mart ve 14-15 Mart 2020 Kalite Mühendisliği Sertifika Programı (2 gün, toplam 14 saat)
  • 21-22 Mart 2020 Veri Analizi ve Matlab Uygulamaları (2 Gün, toplam 14 saat)
  • 28-29 Mart 2020 SPSS Uygulamalı Temel SPSS Eğitimi (2 Gün toplam 14 saat)

20 Şubat 2020 Perşembe günü saat 18:00 – 20:00 arasında Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan etkinlikte konuşmacı Psikolojik Danışman Caner Çelik. Çelik etkinliğin ana temasını şu şekilde özetliyor: “Bu dijital çağda çocuk yetiştirmek konusunda tümüyle kafamız karışık. Bizler, her yanımızı saran ekran bolluğuna ayak uydurmaya çalışırken; onlar bizimkinden tamamen farklı, teknolojik bir çocukluk geçiriyor. Bizim çocukluk anılarımızda ağaçlarda sallanmak ve bisiklet sürmek vardı, ekranlara tıklayıp sürüklemek yoktu. Teknoloji bağımlılığı, içinden geçtiğimiz dijital çağda çocuk yetiştirmeye çalışan hemen her anne-babanın ortak sorunu haline geldi. Peki, çocuklarımızın teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurması için ne yapabiliriz” diyor ve ekliyor: “Gelin hepbirlikte bu sorulara yanıt arayalım”.

Tüm halkımız, anne-babalar ve öğrencilerimiz etkinliğe davetlidir.

Bilgi için: 0 (384) 228 1000 / 14151 . E posta: nevsem@nevsehir.edu.tr

Konuşmacı: Psikolojik Danışman Caner Çelik

1979 Nevşehir/Ürgüp doğumludur. 1999 yılında  Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dalı mezunudur. Aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Psikolojik Danışman olarak atanmıştır. Kayseri ve Samsun illerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak psikolojik danışman (Okul Rehberlik Servisi) görevlerini yürütmüştür. Halen Nevşehir de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumunda psikolojik danışman olarak görevine devam etmekte olup, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikoloji derslerini yürütmekte ve aynı zamanda Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Başlıca çalışma alanları; sınav sistemi ve koçluğu, öğrenci koçluğu, yaşam ve ilişki koçluğu, bağımlılıkla mücadele, bireysel ve grupla psikolojik danışma oluşturmaktadır. 2020 yılından itibaren Türk PDR Derneği Nevşehir İl temsilciliği görevini de yürütmektedir.