COVİD-19 Pandemisi Yürütme Kurulu Kararı 1

18 Mart 2020 5831
COVİD-19 Pandemisi Yürütme Kurulu Kararı 1

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) 13.03.2020 tarih ve 73112577-000-E.21113 sayılı duyurusu gereğince, koronavirüs ile mücadele sürecinin etkin ve dinamik bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla toplanan COVİD-19 Pandemisi Yürütme Kurulu, NEVÜ’de uygulanmak üzere;

1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 73112577-000-E.21113 sayılı duyurusunun 1. ve 2. maddesi ve 73112577-000-E.21387 sayılı duyurusunun 3. maddesinde belirtilen personellerimizin beyanları doğrultusunda idari izinli sayılmasına, şüpheli durumlarda kanıt istenmesine,

2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 73112577-000-E.21113 sayılı duyurusunun 3. maddesi gereğince Üniversitemizde görev yapan akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil olmak üzere tüm yurtdışı çıkışlarının iptal edilmesine,

3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 73112577-000-E.21113 sayılı duyurusunun 4. maddesi gereğince Eğitim-Öğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları vb. çeşitli kapsamdaki, akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün yurtdışı faaliyetlerinin (önceden planlanmış olanlar dahil) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine,

4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 73112577-000-E.21113 sayılı duyurusunun 5. maddesi gereğince örgün eğitim programlarına devam eden tüm ön lisans ve lisans öğrencileri gibi sağlık, öğretmenlik, fen ve mühendislik programlarından staj ve uygulamalı eğitimleri olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin de eğitimlerine ara verilmesine,

5. Uzaktan öğretimle ilgili usul ve esaslara göre açılmış, hâlihazırda uzaktan eğitimle yürütülmekte olan programların, uygulamalı ve yüz yüze eğitimleri hariç olmak üzere, eğitimlerine devam etmesine, sınavlarının ise eğitim-öğretime ara verme kararının kaldırılmasından sonra planlanmasına,

6. Eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında, lisansüstü programlarda yapılacak her türlü savunma, tez izleme, doktora yeterlilik gibi toplantılara ara verilmesine,

7. Yurt dışında bulunan öğrenci ve personel ile bunların muhtemel dönüş tarihlerinin tespit edilmesine ve döndükten sonra 14 gün karantinaya alınması sürecinin ilgili idari birimlerce takip edilmesine,

8. Mevlana veya Erasmus gibi değişim programları kapsamında yurtdışında olup yurda dönen öğrencilerin ders intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirlerin alınmasına,

9. Akademik ve idari personelimiz ve öğrencilerimiz Covid-19 pandemisi kapsamında özel durumlarda covid19@nevsehir.edu.tr adresinden iletişime geçilebileceğinin duyurulmasına ve gelen soruların ilgili birime yönlendirilmesine,

10.  Akademik ve idari personel ile öğrencilerimizin Üniversitemiz web sayfasından düzenli olarak gelişmeler hakkında bilgilendirilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Tüm personelimize ve öğrencilerimize duyurulur.