Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2020 Yılı Özel Yetenek Sınav Sonuçları

11 Eylül 2020 503
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2020 Yılı Özel Yetenek Sınav Sonuçları

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınav Sonuçları, adayların başvurdukları kontenjanlara göre hazırlanmış listeler aşağıdaki linklerde paylaşılmıştır. 

Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıtlar, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü'ne yapılacaktır. Kaytlar, 14 Eylül 2020 tarihinde başlayıp 16 Eylül 2020 tarihinde saat 17:00'da sona erecektir.

Bu tarihler arasında kayıtlarını yaptırmayan adayların yerine, birinci (1.) yedek adaydan başlamak üzere, yedekler listesindeki adayların kayıtları yapılacaktır. Yedek adayların kayıtlarına ihtiyaç duyulduğu taktirde, yedek aday listesi ve yedek aday kayıt tarihleri, 16 Eylül 2020 tarihinde saat 17:30'da Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu websitesinden paylaşılacaktır.

Kayıtlar şahsen yapılacaktır.

Kayıt sırasında istenen belgeler;

- Lise Diplomasının aslı.

- "Antrenörlük Eğitimi Bölümünde okumasında sakınca yoktur" ibareli tek hekim onaylı sağlık raporu.

- 1 adet vesikalık fotoğra (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır). 

Engelli Erkek Adaylar

Olimpik Milli Kadın Adaylar

Olimpik Milli Erkek Adaylar

Olimpik Olmayan Milli Kadın Adaylar

Olimpik Olmayan Milli Erkek Adaylar

Genel Kadın Adaylar

Genel Erkek Adaylar