NEVÜ Merkez Kütüphanesi'nden ‘Kütüphaneler Arası İşbirliği’ Hizmeti

10 Şubat 2021 403
NEVÜ Merkez Kütüphanesi'nden ‘Kütüphaneler Arası İşbirliği’ Hizmeti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesindeki merkez kütüphane, kütüphaneler arası işbirliği hizmetleri sunuyor. 

Toplam 63.000'e yakın basılı, 3.750.000'dan fazla elektronik kitabın okurların hizmetine sunulduğu NEVÜ merkez kütüphanede kayıtların büyük bölümü çevrimiçi katalogda taranır durumda olmakla beraber, kayıtların elektronik ortama aktarılması işlemlerinin hızla devam ettiğini belirten NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, “Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel mükemmeliyetçiliği hedefleyen bir araştırma ve eğitim kurumu haline gelmesini desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdüren NEVÜ Merkez Kütüphanesi; kaliteli ve hızlı kütüphane hizmetlerinde lider olmak, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikteki materyalleri dermemize kazandırarak etkin kullanımını sağlamak, zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın akademik program ve bilimsel araştırmalarından doğan bilgi ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için hizmetlerini artırarak sürdürmektedir. Kütüphane hizmetlerinin merkezileştirilmesi ve bilgi işlem tekniklerinden yararlanarak geliştirilen ve son dönemlerde önemli gelişmelerin kaydedildiği bir başka hizmet ise ILL (Inter Library Loan) Kütüphaneler arası işbirliğidir. ILL Hizmeti, Kütüphane koleksiyonunda bulunmayan bilgi kaynaklarının, diğer kurumlardan, bu kurumların ödünç verme kurallarına bağlı olarak sağlanmasıdır. NEVÜ Merkez kütüphanemiz birçok yöntemle koleksiyonunda bulunmayan eserlerin kullanıcıların hizmetine sunulması için çalışmalarını sürdürüyor” diye kaydetti.  

Kitapların Temini

Bu hizmetten yararlanmak isteyen okuyucularımızın NEVÜ Merkez Kütüphane web sayfasında bulunan “Kütüphaneler Arası Yayın Talep Formu” nu doldurarak sorumlu kütüphaneciye ulaştırmaları gerekiyor.

Ödünç alınmak istenen kitap bilgileri kütüphaneye ulaştığında, ne zaman ve nereden alınacağı bilgisi, telefon ya da e-posta ile, istekte bulunan okuyucuya, sorumlu kütüphaneci tarafından iletiliyor. Ödünç alma süresi, ödünç alınabilecek en fazla kitap sayısı ve kaç kez uzatma yapılabileceği, kitap ödünç alınacak kütüphanenin politikasına bağlı oluyor.

Ödünç alınan kitap NEVÜ Merkez Kütüphaneye ulaştığında, talep eden kullanıcıya bilgi verilerek kitabın kütüphaneye geliş kargo ücreti kullanıcıdan talep ediliyor. Ödünç süresi dolduğunda, kullanıcıdan iade alınan kitap kütüphaneye gönderiliyor.

YÖK Tez Merkezinde Erişime Açık Bulunmayan Tezlerin Temini

Bu hizmetten yararlanmak isteyen okuyucularımızın NEVÜ Merkez Kütüphane web sayfasında bulunan “Tez Talep Formu” nu doldurarak sorumlu kütüphaneciye ulaştırmaları gerekiyor.

Kullanıcılarımız, Yükseköğretim Kurulu tarafından erişime açılma izni verilmemiş tezleri; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun şahsen kullanma hakkını düzenleyen 38. Maddesindeki “Bütün fikir ve sanat eserlerinin, kar amacı güdülmeksizin şahsen kullanmaya mahsus çoğaltılması mümkündür. Ancak, bu çoğaltma hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar veremez ya da eserden normal yararlanmaya aykırı olamaz.” hükmüne dayanarak; “TÜBESS Katılım Protokolü” çerçevesinde basılı (print) formatta talep edebilmektedirler.

Basılı kopyası temin edilmek istenen tez bilgileri NEVÜ Merkez Kütüphaneye ulaştığında, tez, sorumlu kütüphaneci tarafından YÖK Tez Merkezinden talep edilir. Gelen tezin sayfa sayısına göre, Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 27.11.2014 tarih, 19 toplantı ve 2014.19.210.sayılı kararına istinaden, sayfa başı 5 Krş olmak üzere fotokopi ücreti hesaplanır ve ücretin kullanıcı tarafından Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırması talep edilir. Ücret dekontu kütüphaneye ulaşan tezin basılı kopyası kullanıcıya teslim edilir.

Koleksiyonda Bulunmayan Makale, Bildiri ve Kitap Bölümü Temini

Kullanıcılarımız erişemedikleri makale, bildiri ve kitap bölümlerini, NEVÜ Merkez Kütüphane web sayfasında bulunan “Kütüphaneciye Sor” linki ya da kutuphane@nevsehir.edu.tr mail adresine e-posta yollayarak talep edebilmektedirler.

NEVÜ Merkez Kütüphaneye ulaşan talepler sorumlu kütüphaneci tarafından değerlendirilmekte, Tübitak Ulusal Toplu Kataloğu ve Türkiye Makaleler Bibliyografyası gibi kaynakları tarayarak eserin hangi kütüphane koleksiyonunda mevcut olduğu tespit edilmektedir.

Varlığı tespit edilen kaynak TÜBESS, ANKOS Kits gibi kütüphaneler arası işbirliği istemleri kullanılarak talep edilmekte ve kullanıcılarımızın hizmetine sunulmaktadır.