NEVÜ'de Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Açıldı

10 Eylül 2021 202
NEVÜ'de Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Açıldı

Yükseköğretim Kurulu oluru ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ‘Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı’ açıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Yükseköğretim Kurulu’nun 23.08.2021 tarihli kararıyla Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan ‘Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı’nın üniversite ve tüm bilim insanları için hayırlı olması temennisinde bulundu. Aktekin, “Her fırsatta ‘Bilgi çağı’ olarak nitelendirilen günümüz dünyasında meydana gelen hızlı değişim ve gelişmeler sadece günün değil geleceğin yaşam koşullarına uyumlu, bilgiyi üretme ve kullanma yetisine sahip bireyler yetiştirmeyi zorunlu hâle getirmektedir.

Bu anlamda, Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programının temel amacı, fen bilimleri öğretmenlerinin, fen öğretim sürecini planlama ve düzenleme, öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirme, okul, aile ve toplumla iş birliği yapma gibi yeterliklerle donanımlı, bilgi ve becerilerini yeni yöntemlerle sürekli geliştiren, elde ettiği bu bilgileri ve becerileri fen eğitimi ve öğretimi alanında kullanan, yaratıcı, dinamik, alanında uzmanlaşmış, nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Bunun yanında, üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülecek olan ‘Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı’ ile Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı alanında akademisyen adaylarının yetiştirilmesini amaçlamaktayız.” dedi.