NEVÜ Akademisyenleri Tarım ve Orman Bakanlığı Çalıştaylarına “Uzman” Olarak Katkıda Bulundular

10 Ekim 2021 216
NEVÜ Akademisyenleri Tarım ve Orman Bakanlığı Çalıştaylarına “Uzman” Olarak Katkıda Bulundular

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Acıgöl Teknik Bilimler MYO  Öğr. Gör. Dr. Mert Karış ve Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Naşit İğci, Tarım ve Orman Bakanlığı çalıştaylarına “Uzman” olarak katkıda bulundular.

Öğr. Gör. Dr. Mert Karış ve Dr. Öğr. Üyesi Naşit İğci,  "Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye'deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesi" kapsamında 7-10 Eylül 2021'de Nevşehir Ürgüp'te, 4-6 Ekim 2021 tarihleri arasında ise Ankara'da düzenlenen çalıştaylara herpetofauna (kurbağa-sürüngen) uzmanı olarak katkı sağladılar.

Söz konusu proje Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilmektedir. Projenin amacı Türkiye'de nesli tehlike altındaki türlerin korunmasını teşvik etmek için sorumlu birimlerin kurumsal kapasitelerini ve iş birliklerini geliştirmek ve bu türlerin sağlıklı popülasyonlarını arttırmaktır.

Proje faaliyetleri hakkında daha detaylı bilgiler https://tehlikedekiturler.org sayfasında paylaşılmaktadır.