Lojman Duyurusu

07 Ocak 2022 1003
Lojman Duyurusu

Kamu Konutları Yönetmeliği’nin 14. maddesinin 1. fıkrasına istinaden lojman başvuru listesi güncellenecektir. Başvuru yapacak akademik ve idari personelin, 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren NEVÜ sistemde yer alan Lojman Başvurusu linkinden veya https://sistem.nevsehir.edu.tr/lojman’dan giriş yaparak oluşturacakları ıslak imzalı lojman başvuru formu ile birlikte Tapu Sicil Müdürlüğü'nden veya e-Devlet sistemi üzerinden kendisi eşi ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine ait konut olup olmadığını gösterir belgeyi görev yaptıkları birimlerine en geç 21 Ocak 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar teslim etmeleri, birimlerinde kendilerine teslim edilen başvuru formlarını en geç 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

(Birimler, EBYS’den üst yazı yazacak ve formların asıllarını göndereceklerdir.)