Nevşehir’de Bütünleştirici Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi’nin Açılış Toplantısı NEVÜ’de Yapıldı

13 May 2022 216
Nevşehir’de Bütünleştirici Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi’nin Açılış Toplantısı NEVÜ’de Yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’nün proje yürütücülüğünü üstlendiği ‘Nevşehir’de Bütünleştirici Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi’nin açılış toplantısı yapıldı.

Toplantıya; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, NEVÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu ve Prof. Dr. Serkan Şahinkaya, Nevşehir Halil İncekara Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı Selman Ahmet Cengiz, Nevşehir Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ali Çalık, Proje Koordinatörü Muazzez Duygu Yazıcı, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Projenin açılışında konuşan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, “Yürütücülüğünü üniversitemizin yaptığı ‘Nevşehir’de Bütünleştirici Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi’, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün faydalanıcısı olduğu ve IPA II programı çerçevesinde ülkemiz ile AB fonlarından desteklenen bir proje ve bu projenin tarafları olarak bir arada bulunuyoruz.

NEVÜ olarak bu projeyle birlikte Nevşehir’de Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile iş birliği içerisinde kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarında rol alan öğretmenlerimizin, okul yöneticilerinin, ailelerin ve diğer aktörlerin gelişimlerini destekleme yoluyla; yenilikçi, sürdürülebilir ve bütünleştirici bir eğitim sistemine katkı sağlamış olacağız.

Niçin bu projeyi gerçekleştiriyoruz?

-Eğitim Fakültemizin ilgili bölümleriyle “saha” olarak adlandırdığımız BİLSEM ve RAM arasındaki iletişimi güçlendirerek iyi uygulama örneklerinin öğretmenler, yöneticiler, aileler, öğretmen adayları ve akademisyenlerle paylaşılmasını istiyoruz.

-Özel eğitim ve/veya kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi alanına ilişkin ağ ve ortaklık mekanizmalarının kurulması ve geliştirilmesini istiyoruz.

-Nevşehir’de Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile işbirliği içerisinde kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarında rol alan öğretmenlerin, okul yöneticilerinin, ailelerinin ve diğer aktörlerin gelişimlerini destekleme yoluyla; yenilikçi, sürdürülebilir ve bütünleştirici bir eğitim sistemine katkı sağlamak istiyoruz.

-Nevşehir’deki BİLSEM’de özellikle patent, faydalı model, tasarım ve marka tesciline yönelik ürün geliştirme çalışmalarını geliştirme amacıyla öğretmenlerin, okul yöneticilerinin, ailelerinin ve diğer aktörlerin gelişimlerini desteklemeyi önemsiyoruz.

-Eğitim Fakültesi ve NUZEM işbirliğiyle üniversitemizde kurulacak laboratuvar aracılığıyla BİLSEM ve RAM öğretmenleri, yöneticilerine yönelik eğitimler düzenlemek, güncel yöntem ve bilgilerle proje süresince ve sonrasında ailelere yönelik farkındalık eğitimlerini sürdürmeye özel bir önem atfediyoruz.

Arka plan

-2021 yılı Milli Eğitim Bakanlığı resmi istatistiklerine göre ülkemizde 225 Bilim ve Sanat Merkezi ve 255 Rehberlik Araştırma Merkezinde toplam 6.500 öğretmen görev yapmaktadır. Bilim ve Sanat Merkezlerimizde yaygın eğitime devam eden öğrenci sayısı 57.122 iken Rehberlik ve Araştırma Merkezlerimizin tespit ettiği öğrenci sayısı 363.600’dür. Nevşehir özelinde baktığımızda, Halil İncekara Bilim ve Sanat Merkezi 245 öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ederken, Nevşehir Rehberlik ve Araştırma Merkezinde ise 5.800 incelemesi yapılan dosya mevcuttur.

-2014-2020 döneminde artarak önem kazanan sosyal içerme, kapsayıcılık, dezavantajlı grupların eğitime erişiminin kolaylaştırılması gibi ara başlıklar, bu defa 2021-2027 dönemi için belirlenen üç ana hedeften  biri olarak “Dâhil Etme” başlığında açıklanmıştır. Kısaca önümüzdeki sekiz yıllık dönemde de AB eğitim ve öğretim politikaları, farklı yaşlardan ve farklı kültürel, sosyal ve ekonomik geçmişlerden gelen kişiler, engelliler, eğitim güçlükleri veya farklılıkları bulunan gruplar, göçmen geçmişi olanlar, kırsal ve uzak bölgelerde yaşayanlara odaklanmaya devam edecektir.

Hedeflerimiz nelerdir?

-Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere eğitim veren öğretmen (BİLSEM ve RAM) ve ailelilerinin yanı sıra kurumsal paydaşların çalışanlarına yönelik NUZEM bünyesinde uzaktan eğitim faaliyetlerinin sürdürülebileceği bir laboratuvar kurmak,

-Nihai yararlanıcı olarak değerlendirdiğimiz öğrencilerimize odaklı eğitimlerle (öğretmen, yönetici, aile eğitimleri) yenilikçi ve kaliteli uygulamaların müfredata yansıtılması,

-Akademik araştırmalar, saha çalışmaları, raporlar, etki değerlendirme/izleme ve değerlendirme çalışmaları sayısının artması,

-Nevşehir ilinde konuyla ilgili kurumlar arasında ortak bilgi sistemleri ve veri tabanlarının oluşturulmasıdır” Şeklinde proje hakkında başlıklar halinde detaylı bilgi paylaştı. Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin konuşmasını, “Ben bu vesileyle, projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyor,  projemizin tüm yararlanıcılara hayırlar getirmesini diliyorum” diye tamamladı.

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin akranlarıyla aynı ortamda eğitim alarak toplumla bütünleşmelerini önemsediklerini vurgulayarak onlar için yenilikçi bir eğitim ortamı oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti. Memet Polat, proje kapsamında özel eğitim ihtiyacı olan çocukların yaşamını kolaylaştırmak ve gelişimlerine katkı sağlamak üzere öğretmenlerin yeterliliklerini geliştireceklerini ve velilerin de farkındalığını artırmak amacıyla eğitimler düzenleyeceklerini söyledi.

Proje toplantısı, Nevşehir Halil İncekara Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı Selman Ahmet Cengiz’in ve Nevşehir Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ali Çalık’ın kurum tanıtımları ile sona erdi.