2022 Verimlilik Proje Ödülleri

20 Haziran 2022 232
2022 Verimlilik Proje Ödülleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından; verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımın artırılması, verimlilik konusunda yürütülen projelerin kamuoyuna duyurulması, uygulanmış projelerin sağladığı yararların tanıtılması ve verimliliği artırma konusunda yürütülecek yeni projelerin teşvik edilmesini sağlamak amacına yönelik olarak her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” düzenlenmektedir.

Bu kapsamda ülke genelinde mikro, küçük, orta, büyük olmak üzere her ölçekteki işletmelere ve kamu kurumlarına yönelik olarak düzenlenen 2022 Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması'na başvuru süreci başladı. Ayrıca Proje Ödülleri kapsamında işletme ve bağımsız değerlendirici başvuruları da https://vpo.sanayi.gov.tr/ adresi üzerinden yapılabilecektir.

Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması hakkında Bilgilendirme Sunumu için tıklayınız.

Verimlilik Proje Ödülleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları için tıklayınız.