Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2022–2023 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı

22 Ağustos 2022 2887
Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2022–2023 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı

T.C.

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI

 

Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümüne 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı için Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilecektir. Kontenjan, ön-kayıt, sınav tarihleri, başvuru koşulları ve ön-kayıt sırasında gerekli olacak belgelerle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Detaylı bilgi, Özel Yetenek Sınavı Bilgilendirme Kılavuzu’nda (En Altta) yer almaktadır.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAV TAKVİMİ

 

Çevrimiçi (Online) Başvuru Tarihi

15-28 Ağustos 2022

Sporcu Özgeçmiş Puanlarının Açıklanması

30 Ağustos 2022 

Özel Yetenek Sınavı 

(Belirlenen tarihte bitmediği takdirde bir sonraki günde sınava devam edilecektir.)

Tarih: 31 Ağustos 2022 Saat: 09:00 Yer: NEVÜ Spor Merkezi

Sporcu Özgeçmiş Puan itirazları

01 Eylül 2022 17:00’a kadar

Sporcu Özgeçmiş Puan itirazlarının Açıklanması

02 Eylül 2022 

Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme Puanlarının Açıklanması

05 Eylül 2022

 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KONTENJAN BİLGİLERİ

Genel Kontenjan

Milli Kontenjan (Olimpik)*

Milli Kontenjan (Olimpik Olmayan)

Engelli Aday Kontenjanı**

Yabancı Aday Kontenjanı***

Spor Tırmanışı, Boks ve Bocce

Toplam

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

 

Erkek

Kadın

 

15

16

3

3

1

1

3

2

6

3

3

56


Başvuru Koşulları

 1. T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak.
 2. Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (Kesin kayıtlarda mezuniyet belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder).
 3. Spor liselerinden, liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun olan adaylar ile milli sporcuların 2022 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı, TYT’den en az 150.000 ham puan almış olmak.
 4. Liselerin diğer alan, kol ve bölüm mezunlarının 2022 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı, TYT’den en az 160.000 ham puan almış olmak.
 5. 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2022 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2022-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.
 6. 2022 TYT Merkezi Yerleştirme Sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar da bu sınava başvurabilirler.
 7. Spor Özgeçmişini resmi olarak belgelendiremeyen adaylar da Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne başvuru yapabilir. 
 8. Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını, “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla 2022 TYT puanlarının 100 ve üzerinde olan T.C. vatandaşları başvuruda bulunabilir.

Çevrimiçi (Online) Başvuru Sistemine Yüklenmesi Gereken Belgeler

 1. Mezuniyet belgesi ya da diplomanın onaylı fotokopisi: Belge veya diploma üzerinde alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır. Halen bir üniversitede öğrenci olan adaylar, üniversitelerinin öğrenci işlerinden alacakları öğrenci belgesi ile sınava başvuru yapabilir. Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar bu durumlarını belgeledikleri takdirde ön kayıt yaptırabilirler.
 2. 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır),
 3. Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı,
 4. TYT sonuç belgesi,
 5. Milli Sporcular* için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu tarafından verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı fotokopisi,
 6. Spor Özgeçmişi** ve Spor Yılı Gösterir Belge *** (Durumunu gösteren belgeler belge varsa ilgili federasyon ya da SGM tarafından onaylı olmalıdır.),
 7. Adayın özel yetenek sınavına başvuru yapmasına sağlık açısından herhangi bir engel olmadığına dair kişisel beyanı. 

 Çevrimiçi (online) başvuru sisteminde talep edilen belgeler arasında yer alan Diploma ve TC Kimlik Belgesini yanlış yükleyen adayların başvuru geçersiz sayılacaktır. Özgeçmiş belgesinde eksik ya da hatalı belge yüklenmesi durumunda adaya özgeçmiş puanı verilmeyecektir. 

Her adayın çevrimiçi (online) sistemine 15 MB’a kadar belge yükleme hakkı bulunmaktadır. Adayların bu durumu dikkate alarak belgelerini PDF formatında (fotoğraf hariç) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 03.06.2021 tarih ve E-82993167-604.02-526096 sayılı yazısına istinaden Antrenörlük Eğitimi Bölüm Kurulu (11.06.2021 tarihli karar) ve Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu kararı (16.06.2021 tarihli karar) ile “Spor Tırmanış, Boks, ve Bocce” Branşlarından spor özgeçmiş puanına sahip adaylar, kendi içerisinde bir sıralama oluşturulacaktır. Belirlenen bu üç branş için her bir branşa 2’şer kontenjan toplamda 6 kişilik kontenjan ayrılacaktır. Bu branşlardan bu koşulla başvuru yapan adayların sınavı kazanma durumlarında, eğitim öğretim sürecinde Spor Uzmanlık Dalı olarak başka branşları seçme hakları olmayacaktır. Belirlenen bu üç spor branşının her biri için, kendi içerisinde cinsiyet aktarımı yapılabilecek, 1 kadın ve 1 erkek kontenjanı verilecektir. Başvuru olmaması durumunda bu kontenjanların kendi arasında aktarımı yapılmayacaktır. Spor Tırmanış, Boks ve Bocce için ayrılan kontenjanlar dolmadığı taktirde, boş kalan kontenjanlar genel kontenjana aktarılacaktır.

Aday Spor Özgeçmiş değerlendirme tablosunda yer alan ilgili branşlardan sadece bir kategoriden başvuru yapabilir ve tek bir puan alabilir.   

Önemli Not: Adaylar yukarıda belirtilen başvuru için gerekli olan belgeleri elektronik olarak taratarak çevrimiçi (online) kayıt sisteminde ilgili olan yerlere yükleyeceklerdir. Adaylar çevrimiçi (online) başvuru için sisteme yükledikleri spor özgeçmiş belgelerini başvuru çıktısı ile birlikte özel yetenek sınav günü teslim edecekleridir.

ADAY BAŞVURU LİNKİ:

 http://aday.nevsehir.edu.tr 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2022–2023 EĞİTİM–ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU