Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 2022-2023 Eğitim - Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı

10 Ağustos 2022 983
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 2022-2023 Eğitim - Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı

T.C.

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI

 

Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı için Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilecektir. Kontenjan, ön-kayıt, sınav tarihleri, başvuru koşulları ve ön-kayıt sırasında gerekli olacak belgelerle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Detaylı bilgi, Özel Yetenek Sınavı Bilgilendirme Kılavuzu’nda (En Altta) yer almaktadır.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAV TARİHLERİ

Çevrimiçi (Online) Başvuru Tarihi

15-28 Ağustos 2022

Sporcu Özgeçmiş Puanlarının Açıklanması

02 Eylül 2022

Özel Yetenek Sınavı (Belirlenen tarihte bitmediği taktirde bir sonraki günde sınava devam edilecektir.)

Tarih: 02 Eylül 2022

Saat: 09:00 Yer: NEVÜ Spor Merkezi

Sporcu Özgeçmiş Puan İtirazları

02 Eylül 2022 17:00’ye kadar

Sporcu Özgeçmiş Puan İtirazlarının Açıklanması

03 Eylül 2022

Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme Puanlarının Açıklanması

05 Eylül 2022

 

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ KONTENJAN BİLGİLERİ

Bölüm

Milli Sporcular*

Diğer Adaylar

Engelli Adaylar****

Toplam

Olimpik**

Olimpik Olmayan

Kadın

Erkek

Yabancı Uyruklu***

Kadın

Erkek

Beden Eğitimi ve Spor

4

2

15

15

5

2

2

45

Başvuru Koşulları

 1. T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak,
 2. Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (Kesin kayıtlarda mezuniyet belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder),
 3. Spor liselerinden, liselerin spor alan/kol bölümlerinden veya diğer bölümlerinden mezun olan tüm adayların (Genel, Milli, Engelli) 2022 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı, Y-TYT puan türünden en düşük sekizyüzbininci (800.000) başarı sırasına sahip olmak (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır),
 4. Yükseköğretim Kurul Başkanlığının 10.07.2020 tarih ve 75850160-199-E.43112 Sayılı Özel Yetenek Sınavları konulu resmi yazısına istinaden özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarında başarı sırası şartının engelli adaylar için de uygulanmasına” karar verilmiştir. Buna göre, engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını, “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla 2022 Y-TYT puan türünden en düşük sekizyüzbininci (800.000) başarı sırasına sahip engelli adayların başvuruları kabul edilecektir.
 5. 2021-Y-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2022 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2022-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir,
 6. 2022 Y-TYT Merkezi Yerleştirme Sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar da bu sınava başvurabilirler,
 7. Spor Özgeçmişini resmi olarak belgelendiremeyen adaylar da Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’ne başvuru yapabilir. 
 8. NEVÜ tarafından kabul edilen asgari başvuru şartını yerine getiren yabancı uyruklu adaylar kabul edilir.

Çevrimiçi (Online) Başvuru Sistemine Yüklenmesi Gereken Belgeler

 1. Mezuniyet belgesi ya da diplomanın onaylı fotokopisi: Belge veya diploma üzerinde alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır. Halen bir üniversitede öğrenci olan adaylar, üniversitelerinin öğrenci işlerinden alacakları öğrenci belgesi ile sınava başvuru yapabilir. Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar bu durumlarını belgeledikleri takdirde ön kayıt yaptırabilirler.
 2. 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır).
 3. Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı.
 4. Y-TYT sonuç belgesi.
 5. Milli Sporcular* için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu tarafından verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı fotokopisi.
 6. Spor Özgeçmişi** ve Spor Yılı Gösterir Belge *** durumunu gösteren belgeler (belge varsa ilgili federasyon ya da SGM tarafından onaylı olmalıdır. 
 7. Adayın özel yetenek sınavına başvuru yapmasına sağlık açısından herhangi bir engel olmadığına dair kişisel beyanı. 

Çevrimiçi (online) başvuru sisteminde talep edilen belgeler arasında yer alan Diploma ve TC Kimlik Belgesini yanlış yükleyen adayların başvuru geçersiz sayılacaktır. Özgeçmiş belgesinde eksik ya da hatalı belge yüklenmesi durumunda adaya özgeçmiş puanı verilmeyecektir. 

Her adayın çevrimiçi (online) sistemine 15 MB’a kadar belge yükleme hakkı bulunmaktadır. Adayların bu durumu dikkate alarak belgelerini PDF formatında (fotoğraf hariç) sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

Aday Spor Özgeçmiş değerlendirme tablosunda yer alan ilgili branşlardan sadece bir kategoriden başvuru yapabilir ve tek bir puan alabilir. 

Önemli Not: Adaylar yukarıda belirtilen başvuru için gerekli olan belgeleri elektronik olarak taratarak çevrimiçi (online) kayıt sisteminde ilgili olan yerlere yükleyeceklerdir. Adaylar çevrimiçi (online) başvuru için sisteme yükledikleri spor özgeçmiş belgelerini başvuru çıktısı ile birlikte özel yetenek sınav günü teslim edecekleridir.

ADAY BAŞVURU LİNKİ:

 http://aday.nevsehir.edu.tr 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınav Kılavuzu