Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı

10 Ağustos 2022 765
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı

Özel Yetenek Sınavı 

Tarih: 23 Ağustos 2022        Saat: 09:00

Yer: NEVÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi         Bölümü, E Blok Zemin Kat     

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların, 2022-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için Y-TYT’de en düşük 800.000’inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.). Sadece bu şartı taşıyan adaylar sınava başvuru yapabilir.

 a)   Başvuru formu (Başvuru tamamlandıktan sonra sistem tarafından üretilecektir.)

b)  2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ndeki Y-TYT’den en düşük

800.000’inci başarı sırasına sahip olduğunu gösteren belge

c)   Bir adet renkli vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş, adayın sınavdaki görünümüne uygun olmalıdır. Başvuru yapılırken sisteme yüklenecektir.)

d)  T.C. Nüfus cüzdanının aslı, onaylı fotokopisi (arkalı önlü) veya e-devletten alınan karekodlu / barkodlu sorgulanabilir nüfus kayıt örneği. (Başvuru yapılırken sisteme yüklenecektir).

e)   Diploma, mezuniyet belgesi veya bu belgelerden birinin onaylı örneği ya da e-devletten alınan karekodlu / barkodlu sorgulanabilir mezun belgesi (Başvuru yapılırken sisteme yüklenecektir.)

f)    Başvuru koşulları bölümü c bendindeki şartları taşıyan engelli adaylar için "Engelli Sağlık Kurulu Raporu"(Başvuru yapılırken sisteme yüklenecektir.)

 İstenen belgelerin, sistemde belirtilen dosya formatına göre yüklenmesi gerekmektedir.

 UYARI: Başvuru belgelerinin herhangi birinde sahtecilik yapıldığının tespiti halinde belge sahibi sınavı kazanmış olsa dahi kaydı yapılmayacak ve hakkında yasal işlem yapılacaktır. Ayrıca Adayların ön kayıt ve ön kayıt kesinleştirme esnasında beyan ve/veya teslim ettiği bilgi ve belgeler ile kesin kayıt sırasında teslim ettiği bilgi ve belgeler arasında maddi bir farklılık olması halinde aday sınavı kazanmış olsa dahi sınavı iptal edilecektir.

 Adaylar sınav süresince başvuru sisteminden alınan başvuru belgesi ile fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Pasaport) yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Sınav öncesinde kimlik kontrolü yapılacaktır. Kimlik belgesi olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır. Adayların sınav salonuna cep telefonu ile girmeleri yasaktır.

Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu İçin Tıklayınız.

Click for the guidelines for special talent exam.