NEVÜ İlahiyat Fakültesi ‘UMDE Dini Tetkikler Dergisi’nin 8. Sayısı Yayımlandı

03 Ağustos 2022 238
NEVÜ İlahiyat Fakültesi ‘UMDE Dini Tetkikler Dergisi’nin 8. Sayısı Yayımlandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından çıkarılan ‘UMDE Dini Tetkikler Dergisi’nin sekizinci sayısı ilim dünyasına sunuldu.

UMDE dergisinin 5/1 sayısında, ayetlerde Müsned ve Müsned İleyhin farklı kullanımları ile ortaya çıkan anlam inceliklerinin konu alındığı “Kur’ân-ı Kerîm’in Âyetleri Örnekliğinde Cümlelerde Müsned ve Müsned İleyhin Farklı Şekillerde Gelmelerinin Sebepleri”; İbn Mâlik (öl. 672/1274) tarafından kaleme alınan Lâmiyyetu’l-ef‘âl isimli manzumenin tetkik edildiği “Lâmiyyetu’l-ef‘âl Manzumesi”; önemli tarihi şahsiyetlerden Hüsameddin Lü’lü’nün başarılarının ve İslam dünyasına katkılarının tarihi verilerle incelendiği “Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin Amirali: Hüsameddin Lü’lü”; Fıkıh kitaplarında ayetlerin sadece hüküm istinbatı için değil dilbilimsel anlamda istişhad veya farklı durumlara örnek sunmak bakımında da kullanımlarının yaygın olduğunun beyan edildiği “Fıkıh Kitaplarında Ayetlerin Hüküm İstinbatı Dışında Kullanılması (Abdurrahman el-Cezîrî’nin el-Fıkh ʿale’l-mezâhibi’l-erbaʿa Kitabı Örneği)” isimli araştırma makaleleri yer almakta. 

Umde Dergisi Hakkında

UMDE Dini Tetkikler Dergisi’nde ‘Temel İslam Bilimleri’, ‘İslam Tarihi ve Sanatları’ ve ‘Felsefe ve Din Bilimleri’ alanlarında Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde araştırma, derleme makalelerin yanı sıra çeviri, değerlendirme ve kitap kritiği çalışmalarına yer verilmektedir.

UMDE Dini Tetkikler Dergisi’ne gönderilen makaleler arasında değerlendirme için uygun bulunanlar, çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulmakta ve tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilmekte.

Yayın dili Türkçe, İngilizce ve Arapça olan UMDE Dini Tetkikler Dergisi, ROAD, Zenodo, Eurasian Scientific Journal Index,  İSAM,  ASOS Indeks,  Academic Resource Index, Bielefeld Academic Search Engine veri tabanlarında taranmakta.

Yılda 2 sayı (30 Temmuz – 30 Aralık) şeklinde yayınlanmakta olan UMDE Dini Tetkikler Dergisi için makale kabul tarihleri; 30 Temmuz tarihli sayı için 31 Aralık - 15 Haziran ve 30 Aralık tarihli sayı için ise 31 Temmuz - 15 Kasım’dır. 

UMDE Dini Tetkikler Dergisinin 8. Sayısına https://dergipark.org.tr/en/pub/umde adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.