Örenşehir Arkeolojik Kazı Çalışmaları Devam Ediyor

11 Ağustos 2022 1332
Örenşehir Arkeolojik Kazı Çalışmaları Devam Ediyor

Kayseri’nin İncesu ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi’nde yapılan arkeolojik çalışmalar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Can Erpek’in bilimsel danışmanlığında Kayseri Büyükşehir ve İncesu Belediyelerinin destekleri ile devam ediyor.

Kayseri Müze Müdürlüğü’nün denetiminde gerçekleştirilen 2022 yılı kazı çalışmaları ve son durumu hakkında bilgi veren Dr. Can Erpek, “Örenşehir’de arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılmakta olan yapı kompleksi gerek boyutları gerekse planı itibarıyla Kapadokya Geç Antik Dönem’i için özel bir örnektir. Bu yıl yapılan kazı çalışmalarının temel amacı olasılıkla 4. yüzyıla tarihlendirilebilecek olan kompleksin tamamen ortaya çıkarılmasıdır. Kompleksin plan ve işlev özelliklerinin tanımlanmasının yanında, buluntular, yazıtlar ve kaynaklardan yola çıkılarak ulaşılacak veriler, bölge için oldukça önemli olan bu üst düzey konutun tarihi bağlamında değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Doğu-batı doğrultusunda konumlandırılmış olan yapının girişi doğudan büyük bir kapı ile sağlanmaktadır Bu kapıdan tabanları mozaikle kaplı sütunların yer aldığı peristiller ile çevrelenen 30x35 m ebatlarına bahçe (hortus) şeklinde tasarlanmış bir avluya geçiş sağlanır. Kompleksteki en etkileyici unsurlar mekânların ve peristillerin zeminlerindeki mozaik süslemelerdir. Geometrik desenli olan bu mozaiklerde üç tane de yazıt bulunmaktadır. Duvarlar üzerindeki sıva ve boya kalıntıları yapının duvar resimleri ile bezenmiş olduğunu göstermesi açısından önemlidir” diye konuştu.

Örenşehir Kazı Alanı

Roma İmparatorluğu’nun Kapadokya I eyaleti başkenti olan Caesarea’nın (Kayseri) sınırları içinde yer alan İncesu ilçesi, Antik Dönem’de Sadakhora yerleşimi olarak lokalize edilmektedir. İncesu ilçesine yaklaşık olarak 11 km. uzaklıkta bulunan Örenşehir’in Antik Dönem’deki ismi ise bilinmemektedir. Yerleşimin güneydoğusundaki nekropol alanında, bir tepe üzerinde yer alan mezar binası bölgedeki en iyi korunmuş örneklerden birini oluşturuyor. MS. 2. yy’a tarihlenebilen tapınak planlı bu mezar binası bölge mezar mimarisi için önemli bilgiler sunarken, bölgede kayaya oyma mezarlarda bulunuyor.