NEVÜ Turizm Araştırmaları Enstitüsü İle TURSAM Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

17 Eylül 2022 727
NEVÜ Turizm Araştırmaları Enstitüsü İle TURSAM Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Turizm Araştırmaları Enstitüsü ile Seyahat ve turizm endüstrisinin önde gelen kuruluşlarının bir araya geldiği bir platform olan Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi (TURSAM) arasında, turizm alanında yapılacak akademik çalışmaların desteklenmesi ve üniversite-sektör ortaklığında projeler geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Ülkemizde turizm sektörüne yönelik yapılacak politika, plan ve girişimlere destek olmak, derlenen veriler ile turizmin tüm bileşenlerine yönelik strateji geliştirmek ve tüm çalışmaları kamuoyuyla paylaşmak amacıyla, 2021 yılında, sektörün önde gelen kuruluşları ile TURSAM’ın oluşturulmasına yönelik bir adım atıldı. TURSAM ile sektörün ihtiyaçları doğrultusunda doğru ve şeffaf verilerin sektör ve akademi iş birliğiyle derlenerek analizlerinin yapılması, veriler ışığında turizmin tüm bileşenlerine yönelik stratejilerin geliştirilmesi ve tüm çalışmaların periyodik olarak kamuoyu ve paydaşlara sunulması hedeflendi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB), Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD), Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD) ve Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER)’in iş birliği ile oluşturulan TURSAM’ın ilk stratejik ortağı ise NEVÜ Turizm Araştırmaları Enstitüsü oldu.

Turizm sektörünün gereklilikleri doğrultusunda milli değerlere önem veren, nitelikli, analitik düşünme beceresine sahip, yapıcı eleştirilerle çözüm odaklı yaklaşımları benimseyen araştırmacılar yetiştirmenin yanı sıra, turizm sektörünün ihtiyacı olan alanlarda gerekli araştırmaları yaparak aydınlatıcı bilgiler sunan NEVÜ TAE’nin, TURSAM’ın amacını yerine getirme ve faaliyetlerini sürdürme noktasında stratejik ortaklığının esaslarının belirlenmesine yönelik 01 Eylül 2022 tarihinde iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol ile NEVÜ TAE ve TURSAM’ın koordinasyonunda yürütülecek faaliyetlerin turizm alanındaki yüksek lisans ve doktora tezleri ile diğer akademik çalışmaların sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilmesini ve sektöre yönelik öngörü ve strateji çalışmalarının yapılması konusunda, sahadan ve paydaşlardan verilerin toplanmasını destekleyerek beraberinde akademik araştırmaların yapılmasını sağlamak, üniversite-sektör iş birliği ile projeler geliştirmek ve iki tarafın da bu iş birliklerinden kazanım elde edebilecekleri çalışmalar (kongre, seminer, çalıştay vb.) gerçekleştirmek, turizmde rakip ülkelerin analizlerini yapmak, bu amaçla güncel gelişmeleri takip etmek ve karşılaştırmalı üstün/zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması konusunda sektörden alınan verilerin analizini yapmak ve raporlamak, yıllık gelişmeleri değerlendiren ve sektörün tüm bileşenlerinin çalışma alanlarını kapsayan Turizm Raporuna destek sunulacak.