NEVÜ İzci Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı

21 Eylül 2022 720
NEVÜ İzci Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İzci Kulübü olağan genel kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 05/10/2022 Çarşamba günü saat 10:00 de Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü Spor Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılacaktır. Olağan genel kurul toplantısı için gerekli çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı 11/10/2022 Salı günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. 

NEVÜ İzci Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı