29.08.2022 Tarihli Sözleşmeli Personel Alım İlanımızın Yedek Aday Duyurusu (Duyuru 3)

07 Aralık 2022 488
29.08.2022 Tarihli Sözleşmeli Personel Alım İlanımızın Yedek Aday Duyurusu (Duyuru 3)

29.08.2022 TARİHLİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANIMIZIN YEDEK ADAY DUYURUSU (DUYURU 3)

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alım ilanımız 29 Ağustos 2022 tarihinde Resmi Gazete’de ve web sayfamızda yayınlanmıştır.

Adayların seçiminde “Sözleşmeli Personel Çalıştırılması İlişkin Esaslar” hükümlerince değerlendirme yapılmış olup nihai değerlendirme sonuçları 05 Ekim 2022 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında yayımlanmıştır. Yedek aday olarak sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan süresi içinde atama evraklarını teslim etmeleri istenilmiş olup belirtilen süre içerisinde istenen belgeleri teslim etmeyenlerin yerine aşağıda bilgileri bulunan yedek adaylar sözleşme imzalamaya hak kazanmıştır.

 

-BP 01 ilan kodlu Büro Personeli (Kadın) alımı YEDEK ADAY değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

Yukarıda bilgileri bulunan adayların istenen belgeleri en geç 19 Aralık 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar (17.30) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. İstenen belgeleri süresinde teslim etmeyen aday hakkından vazgeçmiş sayılacak olup yerine sırası ile yedek adaylar davet edilecektir.

*Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

İSTENEN BELGELER:

  • Başvuru dilekçesi (Evrak tesliminde doldurulacaktır)
  • 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
  • Başvurularını posta yoluyla yapan adaylar (diploma, sertifika, kimlik, ehliyet, güvenlik kimlik kartı, SRC belgesi v.b.) belgelerin aslını başvuruya gelirken getirmeleri gerekmektedir.
  • Akıl ve ruh sağlığının (akli meleke) yerinde olduğuna dair Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanından alınacak rapor ( Psikiyatri ). ( Sağlık kurumlarının Psikiyatri bölümünden alınmış Tek Hekim Raporu geçerlidir.) (Büro personeli unvanı için başvuranlar)
  • SGK Hizmet Dökümü (e-devlet çıktısı karekodlu olması gerekmektedir.)
  • Resmi Hizmeti bulunan adayların bu hizmetlerini hangi statüde/kadro ve tarihler arasında yaptıklarını gösterir kurum onaylı belgelerini tarafımıza sunmaları gerekmektedir.