NEVEMM’den Eğiticilerin Eğitimi Kapsamında ‘Performans Ödevlerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi’ Semineri

07 Haziran 2023 383
NEVEMM’den Eğiticilerin Eğitimi Kapsamında ‘Performans Ödevlerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi’ Semineri

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitimde Mükemmeliyet Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVEMM) “Eğiticilerin Eğitimi Programı” kapsamında uzaktan etkileşimli olarak, “Performans Ödevlerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi” konulu seminer düzenlendi.  

Seminerde NEVÜ Fen – Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı ve NEVEMM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Türkileri, eğitimin içeriği araştırma projesi, süreç ödevleri, kariyer ve staj ödevlerinde öğretim elemanlarının farklı izleme ve değerlendirmelerinde kullanabilecekleri yöntemlere değindi. Eğitim ve öğretimin öğrencilere teorik bilgilerin verilmesinin yanı sıra öğrencilerin kendi aktif katılımlarıyla, deneyimle ve yaparak öğrenme yöntemlerinin önemine vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Türkileri, öğrencilerin öz-değerlendirmede bulundukları “yansıtma ödevi” formatı tanıtarak, notlandırma kriterleri ve bu türden öznel yansıtmaları içeren ödevlerin öğretim elemanı tarafından değerlendirilmesi konusunda detaylı bilgiler verdi.

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Türkileri, öğrencilerin kendi deneyimlerini objektif biçimde değerlendirdiği, yaşadıkları olay ve durumlarda ben-diğeri ayrımı yapmaya, duygu ve düşüncelerini çözümlemelerine ve baş etme yöntemleri hakkında düşünmeye teşvik edilmelerine yönelik yansıtma ödevlerinin gerçek yaşamda kariyerleri boyunca karşılaşacakları olay ve durumlarda gerçek hayat tecrübesi kazanmalarına fayda sağlayacağına vurgu yaptı.  

Öğrencilere aktif olarak kendi zihinsel dünyalarını şekillendiren, farklı duygu, düşünce ve fikirlerini ifade edebilen, kendi güçlü ve zayıf yönleri üzerinde objektif değerlendirmeler yapabilen bireyler olarak yaklaşmanın önemine değinen Dr. Öğr. Üyesi Türkileri sunumunda, deneyimlerin kabulü ve onaylanmasının, öğrencilerin karakterindeki güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlere yönelik sorgulatmanın ve baş etme becerilerine yönelik alışkanlıklar kazandırılmasının hem kişisel ve sosyal hem de kariyer gelişimlerindeki olumlu etkilerini tartıştı. Dr. Öğr. Üyesi Türkileri, öğretim elemanlarının kendi yaşamlarında da rahatlıkla uygulayabileceği baş etme stratejileri konusunda bilgiler vererek sunumunu tamamladı.