2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Döneminde Pedagojik Formasyon Eğitimine Başlayıp Halen Devam Eden Öğrencilerin Dikkatine!!!

25 Eylül 2023 1317
2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Döneminde Pedagojik Formasyon Eğitimine Başlayıp Halen Devam Eden Öğrencilerin Dikkatine!!!

2022-2023 Bahar Dönemi Formasyon Derslerini alıp ikinci dönem derslerine devam edecek öğrenciler Öğretmenlik Uygulaması Dersini ve kalan derslerini YÖK’ün 03.01.2023 tarihli 309839 sayılı yazısının b bendindeki kararına göre 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı Bahar dönemine kadar alabileceklerdir. Ders seçimlerinde öğrenciler danışmanlarıyla iletişime geçmelidir.

Pedagojik formasyon derslerinden Öğretmenlik Uygulaması dersinin haftalık 8 (sekiz) saatlik uygulama kısmı, Nevşehir ilinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ve öğrencinin kayıtlı olduğu lisans alanında sertifikalı alan öğretmeni bulunan okullarda (uygulama eğitim kurumu) alınacaktır. Dersin haftalık 1 (bir) saatlik teorik kısmı ise Üniversitenizde dersin ilgili öğretim elemanı tarafından yürütülecektir.

Öğrenciler, Öğretmenlik Uygulaması dersi için 12 (on iki) hafta boyunca, haftada 8 (sekiz) saat Nevşehir ilinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim göreceklerdir. Öğretmenlik uygulaması dersleri 09.10.2023 tarihinden itibaren başlatılması planlanmaktadır. Her bir öğrenci için belirlenmiş bulunan uygulama eğitim kurumunda öğrencinin talebine istinaden değişiklik yapılmamaktadır. Öğrencilerin Öğretmenlik Uygulaması dersine %100 oranında devamları zorunludur. Sağlık raporu devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.