ÜSET MYO Aşçılık Programı Öğrencilerine “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” Verildi

26 Ekim 2023 681
ÜSET MYO Aşçılık Programı Öğrencilerine “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” Verildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz (ÜSET) Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerine “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” verildi.

ÜSET MYO Aşçılık Programı öğrencilerinin uygulamalı mutfak derslerinde oluşabilecek iş kazaları hakkında bilgi sahibi olmaları ve kaza riskini en aza indirmek amacıyla Gıda Yüksek Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Resul Kılıç tarafından iki farklı oturumda “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” verildi.  Öğrenciler eğitimde; iş sağlığı ve güvenliği nedir?, iş sağlığı ve güvenliği yasal çerçevesi, iş sağlığı ve güvenliği kültürü, risk ve tehlikelerin tanımlanması, kişisel koruyucu donanım (KKD), işyerindeki risklerin değerlendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği izleme ve iyileştirme, işyeri düzeni ve temizlik ile iş ekipmanlarının güvenli kullanımı konularında bilgilendirildi. 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı

İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin temel amacı, işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak ve iş kazalarını, meslek hastalıklarını, işyeri stresini ve diğer işle ilgili riskleri en aza indirmektir. Bu amaçlar, iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin iş yerlerinde olası tehlikeleri azaltmaya yönelik önemli bir rol oynadığını ve çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için gereken bilgi ve becerileri kazanmalarını hedeflediğini gösterir. Bu eğitim, hem çalışanların hem de işverenlerin çıkarlarına hizmet eder ve işyerlerinde daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturur.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Faydaları

Eğitilen çalışanlar, işyerindeki tehlikeleri tanıyarak ve önleme stratejilerini uygulayarak kendi sağlıklarını ve güvenliklerini koruma yeteneğine sahip olurlar. Eğitim, iş kazalarını ve yaralanmaları önlemeye yardımcı olur, bu da çalışanların daha güvenli bir işyerinde çalışmalarını sağlar. Eğitim, çalışanların meslek hastalıklarına karşı daha fazla bilinçli olmalarını ve koruyucu önlemleri uygulamalarını teşvik eder. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi, çalışanlara işyeri stresini nasıl yöneteceklerini öğrenme fırsatı sunar. Eğitim, çalışanlara kendi güvenlikleri ve sağlıkları için sorumluluk taşıma bilinci kazandırır.