Türkiye Maarif Vakfı ve TÜBA’dan Cumhuriyetin 100. Yılına Armağan: ‘Türk Maarif Ansiklopedisi’

09 Aralık 2023 476
Türkiye Maarif Vakfı ve TÜBA’dan Cumhuriyetin 100. Yılına Armağan: ‘Türk Maarif Ansiklopedisi’

Türkiye Maarif Vakfı ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından üç yıllık bir çabayla; Türk eğitim tarihine dair kavramlar, kişiler, eserler, kurumlar, olay, dönem ve şehirleri içeren ve Cumhuriyetimizin 100. Yılına armağan olarak hazırlanan “Türk Maarif Ansiklopedisi”nin tanıtımı gerçekleştirildi. 

Türkiye Maarif Vakfı ve TÜBA’nın üç yıllık çalışması ile Cumhuriyetin 100. yılına armağan olarak hazırlanan, Türklerin tarih boyunca eğitim alanında ortaya koymuş olduğu mirası bilimsel metotlarla inceleyerek günümüz dünyasının eğitim anlayışına katkıda bulunmayı hedefleyen “Türk Maarif Ansiklopedisi”nin tanıtım toplantısı, Türkiye Maarif Vakfı Genel Merkezi'nde düzenlendi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’in de bilim kurulu üyeliğinde yer aldığı Türk Maarif Ansiklopedisi Bilim Kurulu Başkanlığı'nı Prof. Dr. Azmi Özcan, İcra Kurulu Başkanlığı'nı ise Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili üstlendi.

TMV Başkanı Akgün; “Eğitimin Arka Planına Dönük Kültürel Ağırlıklı Çalışmalar Yapıyoruz”

Toplantıda konuşan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, eğitim ve öğretimin sadece okuldan ibaret olmayacağına değinerek, "Bizim eğitimimizin arka planını oluşturan Ar-Ge faaliyetleri ile program geliştirme, ders materyalleri hazırlama ve kültürel içerikli yayınlar yapma gibi ciddi çalışmalarımız da vardır." dedi. 

Ansiklopedilerin bir hafıza ve aynı zamanda geleceğe ilişkin tahayyül olduğunu belirten Prof. Dr. Akgün; "Tüm bunları yaparken amacımız tarih boyunca Orta Asya'dan Balkanlara geniş bir coğrafyada devletler kurmuş, medeniyetler kurmuş büyük bir milletin ahfadı olarak bizler, yurt dışında hizmet verirken eğitim öğretim alanında milletimizin geliştirmiş olduğu ve bizim tevarüs ettiğimiz büyük bir birikime dayanarak ve güvenerek yaptığımızın farkındayız. İstedik ki bu birikimi, külliyatı derleyip toparlayalım ve bilim camiasının hizmetine sunalım. Bu amaçla TÜBA ile işbirliği yaptık, ülkemizin tecrübeli bilim insanlarından oluşan bir bilim kurulu oluşturduk. 3 yıldır neredeyse her hafta birlikte bu büyük esere kafa yorduk. Bugünkü eser ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ansiklopedinin yoğun ve titiz bir gayretin mahsulü olarak ortaya çıktığını belirterek, "Bu çalışma, birikimin toplandığı, mirasımızın derlendiği ama gelecek kuşaklara bırakmak üzere güzel bir hediye olarak hazırlanmış oluyor. Bizler süreçte ön açıcı olmaya çalıştık. Türkiye'nin kökleri, derinlikleri, geçmişte yaşanmış ve geleceğe ışık tutacak kültürünün kayda geçmiş olması çok değerli. Aramızdan ahirete irtihal eden Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı hocamızın çok değerli katkıları oldu, onu da anmadan geçemeyiz." diye konuştu.

Türk Maarif Ansiklopedisi tanıtım programı, Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin ansiklopedi fikri, bilim heyetinin teşekkülü, üç yıllık her hafta aksatılmadan yapılan bilim kurulu toplantısı, maddelerin belirlenmesi, organizasyonu ve tamamlanma sürecine dair detaylı sunumuyla tamamlandı.

www.turkmaarifansiklopedisi.org.tr adresinde 1. cildi oluşturan 209 maddenin yayınlandığı Türk Maarif Ansiklopedisi’nin eğitim ve kültür hayatına önemli katkılar sunması bekleniyor.

1200 maddeden 1134'ünün yazımı tamamlandı

Toplam 1200 maddeden oluşan ansiklopedide şimdiye kadar 1134 maddenin yazımı tamamlandı. Yazılan maddelerin redaksiyon işlemleri devam ediyor. Toplamda 600'ün üzerinde yazarın telifinden oluşan ansiklopedinin beş cilt olması planlandı. Çalışmalar bittiğinde ansiklopedi basılı olarak da kamuoyunun hizmetine sunulacak.

Kadim eğitim geleneğimize kaynaklık teşkil etmesi bakımından önemli bir boşluğun doldurulması amacıyla uzman yazar ve akademisyenlerin telif ettiği maddelerden oluşan “Türk Maarif Ansiklopedisi” alanındaki ilk ve en kapsamlı yayın olma özelliğini taşıyor.