SÜREK Alevilik - Bektaşilik ve Kültür Araştırmaları Dergisi'nin İlk Sayısı Yayımlandı

05 Ocak 2024 521
SÜREK Alevilik - Bektaşilik ve Kültür Araştırmaları Dergisi'nin İlk Sayısı Yayımlandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü’nün bilimsel dergisi olan ‘SÜREK Alevilik - Bektaşilik ve Kültür Araştırmaları Dergisi’nin ilk sayısı yayınlanarak Üniversitemiz süreli akademik yayınları arasında yerini aldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin, Türkiye'nin Alevilik-Bektaşilik araştırmalarıyla ilgili "Araştırma ve Uygulama Enstitüsü"ne sahip ilk üniversitesi olduğunu hatırlatan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, “Üniversitemiz, kurulduğu günden bu yana üniversite-halk bütünleşmesi içerisinde doğal ve kültürel mirası ile birlikte gelişimi hedeflemektedir. Hacı Bektaş Veli'nin evrensel kültür mirasını ortaya çıkarmak, kaynakların envanterini çıkarmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapan üniversitemiz, Alevilik-Bektaşilik araştırmaları başta olmak üzere kültürel mirasın zenginliğini ortaya çıkarmak için çeşitli etkinlikler ve yayınlar gerçekleştirmektedir. SÜREK Alevilik – Bektaşilik ve Kültür Araştırmaları Dergisi bu çalışmaların somut çıktılarından birisidir. Bu dergi, Alevilik-Bektaşilik araştırmalarında önemli bir role sahip olmayı hedeflemekte ve bu alandaki bilimsel çalışmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Başta editör kurulu olmak üzere derginin yayınlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.

Alevilik - Bektaşilik araştırmaları alanında yedi makalenin yer aldığı ilk sayıda; Cem ritüeli hizmetlerinden çerağ (delil) hizmeti, mit-ritüel-tasavvuf ilişkisi bağlamında geleneksel yapıyla karşılaştırmalı olarak incelendiği “Kudret Kandilinden Bu Deme Cem Ritüelleri-I: Mitik Köken, Teolojik Arka Plan ve Tasavvufî Zeminiyle Geçmişten Günümüze Çerağ/Delil Hizmeti”; 1354-1683 yılları arasında Balkanlar ile Macaristan’da İslam inancının yer edinmesinin ele alındığı “Dîvân-ı Hümâyûnun Fetih Hedefleri Çerçevesinde Balkanlar ve Macaristan’da İslamî Mevcudiyet”; Mahtumkulu’nun eserlerinde Ehlibeyt’e olan bağlılığın, övgünün, saygının ve Hz. Ali’nin bilgelik, adalet ve ruhani liderlik gibi erdemlerle övülerek ideal İslamî lider olarak betimlenmesinin ortaya konulduğu “Türkmen Şairi Mahtumkulu Firâkî’de Ehlibeyt Sevgisi ve On İki İmam”; Yunus Emre’nin şiirlerinde ayrılık ve terk kavramlarının incelendiği “Yunus Emre’de Ayrılık-Terk Temi”; Alevi, Sünni, Süryani ve Yezidilerde sanal akrabalık tiplerinden olan kirvelik bağının toplumsal işlevi üzerinde durulduğu “Kirvelikle Kurulan Sanal Akrabalığın Koruyuculuk İşlevi” ayrıca kültürler arası kurulan ilişkilerin ve Çin Han Kitab Okulu’nda tasavvuf alt yapılarının ele alındığı “Bridging Cultures Sufi Underpinnings in the Han Kitab School of China Ma Dexin’s Commentary on Liu Zhi’s “Nature and Principle in Islam” Introduction and Annotated Arabic Edition”; araştırma makaleleri ve “Osmanlı-Safevî Kıskacında Kızılbaşlar: Açılın Kapılar Şah’a Gidelim” adlı kitabın kritiği yer almaktadır.

SÜREK Alevilik - Bektaşilik ve Kültür Araştırmaları Dergisi Hakkında

SÜREK Alevilik-Bektaşilik ve Kültür Araştırmaları Dergisi, akademik araştırmaların uluslararası görünürlüğünün arttırılması amacıyla kurulan, yaz ve kış olmak üzere yılda iki kez yayınlanan, elektronik, açık erişimli, hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergi, Alevilik-Bektaşilik alanında yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen yüksek akademik standartlarda disiplinlerarası güncel ve özgün çalışmaların bilim insanlarına ve araştırmacılara duyurulmasını amaçlamaktadır.

SÜREK Alevilik - Bektaşilik ve Kültür Araştırmaları Dergisi’nde başta Alevilik-Bektaşilik araştırmaları olmak üzere sosyal ve beşerî bilimlerin tüm alanlarıyla ilgili, kültürel araştırmalar çerçevesinde disiplinlerarası, özgün, bilimsel çalışmalar yayımlanmaktadır. Dergide, Alevilik-Bektaşilik ve kültür bilimleri kesişiminde, Türkçe, çağdaş Türk lehçeleri, İngilizce, Almanca, Rusça dillerinde araştırma, derleme makalelerin yanı sıra çeviri, değerlendirme ve kitap kritiği çalışmalarına yer verilmektedir.

SÜREK Alevilik - Bektaşilik ve Kültür Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen makaleler arasında değerlendirme için uygun bulunanlar, çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulmaktadır.

Yılda 2 sayı (30 Haziran – 30 Aralık) şeklinde yayınlanmakta olan SÜREK Alevilik - Bektaşilik ve Kültür Araştırmaları Dergisi için makale kabul tarihleri; 30 Haziran tarihli yaz sayısı için 31 Aralık - 01 Haziran ve 30 Aralık tarihli kış sayısı ise 31 Haziran - 01 Aralık’tır.

SÜREK Alevilik - Bektaşilik ve Kültür Araştırmaları Dergisi’nin ilk sayısına  https://surekdergi.nevsehir.edu.tr/tr/sayi-1 adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.