NEVÜ ile Yetkili Sendika TES Arasında Kurum İdari Kurul Kararı İmza Altına Alındı

10 Ocak 2024 658
NEVÜ ile Yetkili Sendika TES Arasında Kurum İdari Kurul Kararı İmza Altına Alındı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğü ile üniversitede yetkili sendika olan Türk Eğitim-Sen (TES) Nevşehir Şubesi arasında 2024 yılının ilk dönemini kapsayacak “Kurum İdari Kurulu (KİK)” toplantısı yapıldı.

NEVÜ Rektörlük Binası Kadıncık Ana Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya; NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, Üniversite yetkili sendikası olan Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç, NEVÜ Personel Daire Başkanı Tayibe Derya Demir, TES Başkan Yardımcısı Abdullah Çamcı, TES Üniversite Temsilcisi İbrahim Doğan ve TES NEVÜ Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Yunus Kara ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.  

Toplantıda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın, üniversite yönetimi olarak  üniversitede görev yapan tüm akademik ve idari personelin istek ve talepleri ile birlikte, özlük haklarının belirlenen kanunlar çerçevesinde korunması ve karşılanmasına yönelik çalışmalara büyük hassasiyet gösterdiklerini söyledi.  Akın yapılan görüşmeler sonunda uzlaşma sağlanarak imza altına alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kurum İdari Kurul Toplantısında Uzlaşma Sağlanarak İmza Altına Alınan Maddeler

1. Akademik personel atama ve yükseltmelerinde bilimsel yayın adeti, yayın kalitesi, proje sayısı ve kalite vb. hususlar dikkate alınmaya devam edilecektir.

2. İdari personel için üniversitemize emek vermiş ehliyet ve liyakat sahibi personellerin haklarının korunmasına özen gösterilecektir.

3. Sendika ile Üniversitemiz arasında yapılan kamu çalışanlarını kapsayan tezsiz yüksek lisans indirim anlaşmasına Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumlarının da dahil edilmesinin sağlanmasına yönelik değerlendirmeler yapılacaktır.

4. Kurum İçerisinde 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 13/b-4 maddesine göre yapılan yer değişikliklerinde, personel verimliliği açısından, eski görev yeri ve yeni görev yerindeki birim amiriyle istişare edilerek yer değişikliğine gidilmesine, bu sayede çalışma huzurunun korunmasına özen gösterilecektir.

5. Üniversitemizin bilimsel alanda gelişimi için akademik yayınların daha çok desteklenmesi amacıyla BAP birimi tarafından bütçe olanakları çerçevesinde proje desteğine devam edilecektir. BAP biriminin bütçesi mevzuat çerçevesinde oluşturulan bir husustur.

6. Harcırah Kanunu doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantılara katılımda yolluk ve yevmiye desteği sağlanmasına yönelik mali destek temini konuları değerlendirilecektir.

7. Şoför kadrosunda çalışan personellerin Genel İdari Hizmetler sınıfındaki bilgisayar işletmeni, memur vb. kadrolara geçişlerde eğitim durumu, hizmet süreleri ile birlikte Üniversitemiz bünyesinde ihtiyaç duyulan kadro unvanları göz önünde bulundurularak kurum içi kadro değişikliklerine imkan sağlamaya özen gösterilecektir.

8. Üniversitemizde uzun yıllar çalışıp emekli olanlar ve başka kuruma geçen personel için yaptığı hizmetlerden dolayı “Kurumsal Veda Töreni” düzenlenmesi sağlanacaktır.

9. Yemekhanedeki yemek kalitesine özen gösterilecek, yemekhane personel ücretlerinin personel lehine yeniden değerlendirilmesi sağlanacaktır.

10. Açık ve kapalı halı sahanın tekrar kullanıma sunulması için çalışma yapılması sağlanacaktır. Personel ve öğrencilere halı saha kullanımında indirim yapılması için değerlendirme yapılacaktır.

11. Kurum İdari Kurul kararlarının Üniversite web sitesinde yayınlanmasına ve e-posta yoluyla tüm personele duyurulmasına karar verilmiştir.